För dig som är student på Behörighetsvillkor tandläkarprogrammet

Här finns information om behörighetsvillkor till kurser på utbildningsplan 2TL19 och 2TL13.

Behörighetsvillkoren finns fastställda i respektive kursplan.

Behörighetsvillkor till programmets kurser inom utbildningsplan 2TL19

Termin 3

För tillträde till kurserna på termin 3 krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

För Administrativ klinik finns även detta villkor: För att få delta i övning om klinisk fotografering inom kursen krävs godkänt resultat på det digitala quizet.

Termin 4

För tillträde till kurserna Orofacial medicin 1, Dentala biomaterial och toxikologi 1, Lokalanestesi, Terapiplanering 1 och Global oral hälsa krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2 plus kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin

För tillträde till kursen Odontologisk radiologi 2 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2 plus kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin, samt godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 1

För tillträde till kursen Kariologi 1 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2 plus kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.

Dessutom finns det inom kursen dessa krav:

  • För att få påbörja den kliniska färdighetsträning (arbeta på patient/student som simulerad patient) krävs godkänt resultat på kursen Lokalanestesi
  • För att få påbörja den invasiva kliniska färdighetsträningen på patient krävs godkänd preklinisk prestation samt strukturerat praktiskt prov inom denna kurs
  • För att självständigt få utföra radiologisk bildtagning på person inom kursen krävs godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 2

För tillträde till kursen  Parodontologi 1 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2 plus kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.

Dessutom finns det inom kursen dessa krav:

  • För att få påbörja den prekliniska färdighetsträningen krävs deltagande i obligatorisk demonstration inom denna kurs
  • För att få påbörja den kliniska färdighetsträningen krävs godkänt resultat i kursen Lokalanestesi, samt deltagande i de obligatoriska övningarna inom denna kurs Parodontologi 1.
  • För att självständigt få utföra radiologisk bildtagning på person inom kursen krävs godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 2

Termin 5

För tillträde till kurserna på termin 5 krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 till 4.

Behörighetsvillkor till programmets kurser inom utbildningsplan 2TL13

Termin 7 

För tillträde till kurserna på termin 7 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 4 och Klinisk odontologi 3 (2TL018).

Termin 9

För tillträde till kurserna på termin 9 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 4 och Klinisk odontologi 3 (2TL018).