För dig som är student på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med utländsk examen ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det betyder att du som student får möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. Du får också möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

eTjänstekort

Alla studenter som gör VFU i Region Stockholm måste ha ett eTjänstekort. Beställning av eTjänstekort sker automatiskt i samband med att man genomför den obligatoriska webbaserade utbildningen JoBSH (Journalhantering Bemötande Sekretess och Hygien). Information och instruktioner om JoBSH och eTjänstekortet ges i termin 1, i den första kursen "Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård". 

Information om eTjänstekort.

Hälsodeklaration och hälsointyg

Studenter som ska genomföra VIL/VFU i Region Stockholm ska fylla i och lämna in en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara t.ex. uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Det kan ta tid innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. Studenthälsan KI har förberett för att studenterna ska kunna göra en digital hälsodeklaration. Studenthälsan kommer att bedöma hälsodeklarationerna och utfärda ett hälsointyg. Hälsointyget kommer att skickas med post hem till den adress som du uppgett i Ladok.

Läs mer om hälsointyg och hälsodeklaration inför VIL/VFU.

KLiPP

Kliniskt PlaceringsProgram (KLiPP) är ett verktyg som används av både utbildning och verksamhet för att administrera VIL-placeringar. I KLiPP hittar du dina kliniska placeringar samt kontaktuppgifter till verksamheter och handledare. Cirka två veckor innan VIL-perioden finns informationen i KLiPP. Information och instruktioner om hur man som student loggar in i KliPP ges i termin 1.

Logga in i KliPP

Utdrag ur belastningsregister

Viktig information angående registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister:

Enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Det gäller bland annat personer som erbjuds praktiktjänstgöring som omfattar stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder. Det innebär att studenter som skall ut i verksamhetsförlagd utbildning inom pediatrik skall begära utdrag ur registret före kursstart.

Begäran av utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister

OBS! Blanketten lämnas i oöppnat kuvert till handledare på de klinikplatser som begär utdrag.

Programmet kan inte garantera VIL-plats för en student, som vid en kontroll mot belastningsregistret, har begått brott av sådan karaktär att det inte är lämpligt att ta emot studenten. Observera att det kan ta upp till 14 dagar att få utdraget och det skickas till folkbokföringsadressen.

Studenten ansvarar själv för registerutdrag. 

Särskilda behov eller funktionsvariation

Verksamheterna har rätt till extra ersättning när de handleder studenter med varaktig funktionsvariation eller särskilda behov. Studenten ordnar då med intyg innan VIL-perioden. För att få stödåtgärder måste studenten visa upp erforderlig dokumentation som läkarintyg eller diagnos. Här hittar du all information om att studera med funktionsvariation på KI.

Studenten ansvarar själv för att kontakta handledaren och informera om eventuella särskilda behov innan VIL-perioden.

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor om VIL/VFU kan du mejla till: VFUfysioterapi@nvs.ki.se

Aktuella kontaktuppgifter till kursansvariga lärare hittar du på respektive kurswebb.

Profile image

Måns Barkman

VIL-samordnare
0737857460
Profile image

Päivi Vejby

studievägledare
+46852488059
AP
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-09-08