För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Programmet är under nedläggning och gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen med preklinisk/klinisk färdighetsträning på påbyggnadsutbildningen sker nästan uteslutande på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Universitetstandvården

Vid universitetstandvården utbildas framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå institutionens vision att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. Det är totalt 150 medarbetare, fördelade på 7 kliniker, som tillsammans med studenter behandlar olika patientkategorier.

Universitetstandvården finns huvudsakligen på campus Flemingsberg.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-12