För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU Under dsm1

PU under DSM 1 berör död och sorg och utgörs av två dagar.
Lärandeaktiviter består av dels mentorledd workshop med tema sorg och förlust och en obligatorisk temadag med föreläsning och seminarium om död.
Examination av lärandeaktiviteter sker i samband med slutexamination av DSM 1.

PU moment under dsm1

 

Döden-dagen

Föreläsning som handlar om död i vården och i samhället, samt läkarens roll samt gruppseminarier.

 

Mentorsdagen

Tema "sorg & förlust" samt ett självskattningssamtal med sin mentor.

 

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18