För dig som är student på Tandhygienist­programmet Antagning till senare del tandhygienistprogrammet

Du som är antagen till ett motsvarande program vid svenskt eller utländskt universitet/högskola har möjlighet att ansöka till senare del av programmet vid Karolinska Institutet.

Vem kan söka till senare del?


Du kan ansöka under förutsättning att du uppfyller nedanstående kriterier:

 • Du är antagen till ett motsvarande program vid svenskt eller utländskt universitet.
 • Du ska kunna styrka grundläggande och särskild behörighet för antagning till det aktuella programmet.
 • Du har genomgått högskoleutbildning som väsentligt motsvarar den tidigare delen av programmet vid KI och är godkänd vid examinationer på kurser om minst 30 högskolepoäng. 

Till vilken termin kan jag söka?

Vid antagning till senare del kan plats beredas endast till följande terminer:

 • Termin 2 (med 30 hp tidigare studier) och 4 (med 90 hp tidigare studier) med start på vårterminen
 • Termin 3 (med 60 hp tidigare studier) med start på höstterminen

Hur fördelas platserna?

Beslut om plats på termin och förslag till antagning till senare del av program, är delegerat till programdirektor, enligt Arbets- och delegationsordningen för Utbildningsnämnden Dentmed.

Om programdirektor beslutar att det finns ledig plats på den aktuella terminen, och det finns fler sökande än det finns platser, sker prioritering/platsfördelning efter följande. 

Sökande delas in i grupper enligt följande prioriteringsordning:

1) Sökande som genomgår tandhygienistutbildning vid svenskt universitet.

Prioritering baseras på: a) Poäng (att samtliga tidigare kurser är godkända), b) Studietid (att de tidigare studierna genomförts i normal takt).                                       

2) Sökande som genomgår utbildning motsvarande tandhygienistprogrammet vid universitet inom EU/Norden.

Prioritering baseras på: a) Poäng (att samtliga tidigare kurser är godkända), b) Studietid (att de tidigare studierna genomförts i normal takt).

3) Sökande som genomgår utbildning motsvarande tandhygienistprogrammet vid universitet utanför EU/Norden.

Prioritering baseras på: a) Poäng (att samtliga tidigare kurser är godkända), b) Studietid (att de tidigare studierna genomförts i normal takt).

Vid lika värde inom gruppen tillämpas lottning.

Hur ansöker jag till senare del?

Skicka din ansökan senast den 15 maj för höstterminen och senast den 15 november för vårterminen till: Karolinska Institutet, Institutionen för Odontologi, Studievägledning, Alfred Nobels allé 8, Box 4064, 141 04 Huddinge

Din ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Handlingar som styrker grundläggande- och särskild behörighet och högskolestudier
 1. Har du svensk gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska du inte skicka kopior av betyg eller andra handlingar som styrker grundläggande- och särskild behörighet och tidigare högskolestudier. Dessa uppgifter hämtas från nationell databas.
 2. Har du utländsk gymnasieutbildning och högskolestudier krävs vidimerade intyg/betyg* på att utbildningen/ar är avslutat/de. Du måste kunna styrka kunskaper i svenska och engelska
 • Kursplaner över genomgångna kurser från din tidigare studieort.
 1. För att göra en korrekt bedömning av dina kunskaper från tidigare studieorten måste KI ha tillgång till dina kursplaner på svenska/engelska.
 2. Om du läst vid utländskt universitet ska dina kursplaner var översatta till engelska, utförd av auktoriserad översättare. Kursplanen ska dessutom vara vidimerade vid lärosätet där studierna bedrivits (Lärosätes/myndighetens emblem/logga gäller som vidimering.).
 • Sökande utan svenskt personnummer måste i samband med ansökan bifoga dokument som intygar medborgarskap t.ex. kopia på giltigt pass, giltigt identitetskort eller personbevis där medborgarskap framgår. Observera att sökande med svenskt personnummer inte behöver skicka in intyg som styrker medborgarskap, då uppgifter hämtas från Skatteverket och Migrationsverket

Observera att din anmälan ska vara komplett, skickas via post i pappersformat vid ett och samma tillfälle (undantaget kompletteringar). Poststämpel gäller som sista dag för ansökan. Rekommenderat brev hämtas inte. Sökande ansvarar för att samtlig dokumentation bifogats.

Bekräftelse på att KI mottagit din ansökan meddelas via mail.

Komplettering: Du måste kunna styrka behörighet om minst 30 hp, 60 hp respektive 90 hp med studieintyg till sista kompletteringsdag den 20 juni inför höstterminen och 1 december inför vårterminen.

Kontakt

Kontakta programstudievägledaren om du har frågor gällande ansökan till senare del.

Sök också till termin 1 på antagning.se

Om du antagits till termin 1 på KI:s tandhygienistutbildning (programstart endast på hösten) via antagning.se och har läst minst ett läsår på tandhygienistprogrammet vid annat lärosäte och önskar bli uppflyttad till högre termin på utbildningen på KI måste du först ansöka om tillgodoräknade. Blir din ansökan beviljad har du möjlighet att bli uppflyttad till högre termin. 

Observera att uppflyttning till högre termin sker endast i den mån det finns studieplats på programmet efter det att alla ordinarie studenter på programmet vid KI har erhållit plats. Med studieplats avses inte enbart plats på viss termin. Hänsyn tas till antalet studenter på hela utbildningsprogrammet enligt utbildningsuppdraget. För frågor gällande uppflyttning till högre termin, vänligen kontakta studievägledaren.

 

Om du antas till senare del - tillgodoräknande

Om du blir antagen till senare del till programmet måste du efter att du fått ditt antagningsbesked ansöka om tilllgodoräknande

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-09