För dig som är student på Studieinformation och regler tandläkarprogrammet Behörighetsvillkor tandläkarprogrammet

Här finns information om behörighetsvillkor till kurser på utbildningsplan 2TL19 och 2TL13.

Behörighetsvillkoren finns fastställda i respektive kursplan.

Termin 3

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 3 krävs godkänt resultat i kursen Oral biomedicin 1 samt godkänt resultat i momenten Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 1, Organsystemens anatomi, histologi och fysiologi 2, samt Anatomi: Huvud/Hals i kursen Organsystemens struktur och funktion.

Termin 4

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 4 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 och 2 plus kurserna Mikrobiell patogenes och Allmänmedicin.

Dessutom finns det vissa kursspecifika krav.

Odontologisk radiologi 2: för att få tillträde till kursen krävs godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 1. 

Kariologi 1:

  • För att få påbörja den kliniska färdighetsträningen på patient krävs godkänd preklinisk prestation och  prekliniskt praktiskt prov inom kursen Kariologi 1 samt godkänt prekliniskt praktiskt prov i kursen Parodontologi 1.
  • För att självständigt få utföra radiologisk bildtagning på person inom kursen krävs godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 2.

Parodontologi 1:

  • För att få påbörja den prekliniska färdighetsträningen krävs deltagande i obligatorisk demonstration inom kursen Parodontologi 1.
  • För att få påbörja den kliniska färdighetsträningen på patient krävs deltagande i de obligatoriska övningarna, godkänd preklinisk prestation och prekliniskt praktiskt prov inom kursen Parodontologi 1, samt godkänt prekliniskt prov samt preklinisk prestation i kursen Kariologi 1
  • För att självständigt få utföra radiologisk bildtagning på person inom kursen krävs godkänt resultat på det praktiska provet i kursen Odontologisk radiologi 2. 

Termin 5

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 5 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 4.

Termin 6

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 6 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 4. Dessutom krävs godkänt resultat på den skriftliga examinationen och det strukturerade praktiska provet i kursen Endodonti 1 samt på det summativa quizet i kursen Kariologi 2. 

Termin 7

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 7 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 6.

Termin 8 

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 8 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 6.

Termin 9

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde till kurserna på termin 9  krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen   Orala sjukdomar – prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, samt den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti.

OSCE på termin 8 är inte del av behörighetsvillkoren.

Termin 10

Kurser inom utbildningsplan 2TL19.

För tillträde krävs godkänt resultat i kurserna på termin 1 till 7 inklusive momentet Orala sjukdomar 2 som går på termin 8 inom kursen Orala sjukdomar – prevention och behandling, kursen Terapiplanering 3, den skriftliga examinationen inom kursen Protetik 4, den kliniska prestationen inom kurserna Barn- och ungdomstandvård och Ortodonti, samt godkänd OSCE (Objective structural clinical examination) på termin 8.

 

Termin 10

Kurser inom utbildningsplan 2TL13.

För tillträde till kurserna på termin 9 krävs godkänt resultat i samtliga kurser på termin 1 till 4 och Klinisk odontologi 3 (2TL018).