För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Förhållningssätt, uppförande och kommunikation

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. Detta inkluderar förstås ditt uppförande och hur du kommunicerar, både verbalt och skriftligt.

KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna. Du har själv också möjlighet till inflytande över din utbildning via studentkårerna och deras delaktighet i KI:s samråds- och beslutsorgan.

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare och andra i studieärenden, till exempel via epost eller lärplattformar:

  • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
  • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
  • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
  • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, till exempel vid grupparbeten, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Ett bra tips är att i ditt epostprogram lägga in en signatur med ditt program och termin. Detta är särskilt viktigt om du inte använder ditt studentmejlkonto. Tänk på att uppdatera när du byter kurs/termin.
 

Mall för epostsignatur:

Förnamn Efternamn

Student på termin [siffra], Läkarprogrammet

Karolinska Institutet

[Ev telefonnnummer]

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-08