Tidplan för alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) inför HT2024

Inför höstterminen 2024 tillsätts 32% procent av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval, 34 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

 

Tidplan för PIL höstterminen 2024

KI skickar PIL-besked via den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

1 mars
Anmälan till PIL öppnar (länken leder till antagning.se).

28 mars

Sista anmälningsdag för deltagande i PIL.

Vecka 14

Kallelse till test och levnadsbeskrivning skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till PIL men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

15 april

Sista anmälningsdag till läkarprogrammet på antagning.se.

Lördag 20 april

Begåvningstest och levnadsbeskrivning. Läs mer om processen här

Vecka 19

Kallelse till intervju skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i testet men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

Vecka 21 och 22

Intervjuer. Måndag till fredag kl. 8.30- 18.

Cirka vecka 28

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på din anmälan till läkarprogrammet på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

 

 

Kontakta Antagningen

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.00.

KI Antagningen
2024-02-27