Tidplan för alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) inför VT2023

Inför vårterminen 2023 tillsätts 25 procent av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval, 41 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

 

 

Tidplan för PIL inför VT2023

KI skickar inte några PIL-besked per post utan använder den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

1 september

Anmälan till PIL öppnar (länken leder till antagning.se).

30 september

Sista anmälningsdag för deltagande i PIL.

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se. 

Vecka 40

Kallelser till test skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till PIL men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

17 oktober

Sista anmälningsdag till läkarprogrammet på antagning.se.

Lördag 15 oktober

Begåvningstest och levnadsbeskrivning. Läs mer om processen här

Vecka 44  

Kallelse till intervju skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i testet men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

Vecka 46 och 47

Intervjuer. Pågår Mån-fre kl. 8.30-18

Cirka vecka 49

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

 

 

Kontakta Antagningen

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.30.

KI Antagningen
2023-02-03