Tidplan för alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför HT2024

Inför höstterminen 2024 tillsätts 32 procent av platserna på tandläkarprogrammet genom alternativt urval, 34 procent av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 procent av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

 

Tidplan för TAPIL höstterminen 2024

KI skickar TAPIL-besked via den e-postadress du angett när du skapat användarkonto på antagning.se

1 mars

Anmälan till TAPIL öppnar (länken leder till antagning.se).

28 mars

Sista anmälningsdag för deltagande i TAPIL.

När du har gjort din anmälan kan du se denna på Mina sidor på antagning.se. Observera att din anmälan till det alternativa urvalet kommer att ha status ”ej behandlad” under hela processen

2 april

Kallelser till skrivning av uppsats och levnadsbeskrivning skickas via e-post senast under eftermiddagen. Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till TAPIL men inte fått besked från KI bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

15 april

Skrivning av uppsats och levnadsbeskrivning.

15 april

Sista anmälningsdag till tandläkarprogrammet på antagning.se

Vecka 20

Kallelse till intervju skickas ut per e-post senast eftermiddagen den 17 maj. Observera att alla som skrivit uppsats och levnadsbeskrivning får besked oavsett om de har gått vidare till intervju eller inte. Har du deltagit i skrivningen men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningsgruppen på antagning@ki.se

Vecka 21-24

Intervjuer.

Cirka vecka 27

Du kan se ditt meritvärde, dvs. din poäng, på din anmälan till tandläkarprogrammet på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultat meddelas i antagningsbeskedet på antagning.se. Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats

 

Kontakta Antagningen

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 09.30-11.00.

KI Antagningen
2024-02-27