Utbildning om att leda etiska samtal

För medarbetare som har, eller kommer få, rollen att leda samtal om etiska problem och dilemman på arbetsplatsen erbjuder Karolinska Institutet utbildningar inom just detta område. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att identifiera, analysera och diskutera etiska problem inom äldreomsorgen eller sjukvården. Kursupplägg och omfattning kan anpassas helt efter organisationens behov och önskemål.

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg

Mål och syfte

Det övergripande målet med utbildningen är att deltagaren ska förbättra sin förmåga att identifiera, analysera och diskutera de etiska problem som är relevanta för verksamhetsområdet eller arbetsplatsen. Deltagarna utrustas med en etisk verktygslåda (grundläggande teori samt viktiga begrepp och distinktioner) och får möjlighet till att träna på att tillämpa sina kunskaper på konkreta fall av relevans för den egna verksamheten.

Upplägg

Utbildningens innehåll kan anpassas utifrån önskemål om vilka olika etiska aspekter fokus ska riktas mot och kan skräddarsys för personal inom:

Mer information 

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag.

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-10-24