Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik VT23 7,5 hp 20 000 kr Svenska Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare,…
Sjukskrivning i praktiken (start varje dag) 2022 1 800 kr Svenska Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska redskap som både underlättar ditt…
Diagnostisk optometri 45 hp 85 000 kr Svenska Ögon En kurs för legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Omfattar sex moment, exempelvis okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik…
Oftalmologi för sjuksköterskor 60 hp 110 000 kr Svenska Kursen vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård. Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Svenska Psyk E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Diagnostisk cytologi HT23 30 hp Svenska Cytologi, Laboratoriemedicin, Cytodiagnostik Denna utbildning är unik i sitt slag och ger dig den kompetens som krävs för arbetet som cytodiagnostiker. Du kommer att utveckla din förmåga att…
Diabetes i primärvården - fördjupning HT22 7,5 hp 17 000 kr Svenska Diabetes, Dialys, Endokrinologi Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i…
Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd 15-16 sep, 12 okt, 18 nov, 15 alt 16 dec 2022 6 950 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som specifik…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn…
Vaccinering i praktiken HT22 3 hp 9 500 kr Svenska En kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som arbetar praktiskt med vaccinationer. Utbildningen uppfyller också Socialstyrelsens krav för…
Händelseanalys HT22 3 hp 9 000 kr Svenska Patientsäkerhet Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.
Motiverande ledarskap HT22 7,5 hp 19 800 kr Svenska Ledarskap Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5…
ADOS-2 Grundkurs 28-30 sep + 2 dec 2022 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
Mer och Mindres föräldrastödsprogram HT22 8 000 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Bemötande Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. En utbildning för dig som möter barn med övervikt och…
Glaukom, diagnostik och behandling HT22 7,5 hp 20 000 kr Svenska Ögon Vill du ha fördjupade kunskaper om glaukom och självständigt kunna utöva din profession inom organiserad glaukomverksamhet? Vi erbjuder nu en…
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande HT22 5 hp 10 500 kr Svenska KBT, Missbruk, Psykiatri De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att…
Omvårdnad inom intermediärvård HT22 7,5 hp 14 500 kr Svenska Omvårdnad En kurs som ger dig som är sjuksköterska ökad kompetens och beredskap i att vårda patienter med sviktande vitala funktioner. Kursen ges av ett…
Medicinsk diagnostik HT22 14 hp 62 500 kr Svenska Odontologi, Diagnostik Kurs för dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare som behöver kunskaper och färdigheter om vanliga sjukdomars symtom för att kunna göra…
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar HT22 (distans) 7,5 hp 17 000 kr Svenska Psykologi Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av KBT för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även konkreta och handfasta beskrivningar,…
Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma HT22 7,5 hp 8 000 kr Svenska Allmänmedicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykoterapi Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som…
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT22 7,5 hp 18 590 kr Svenska Bemötande, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden…
Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik HT22 15 hp 40 000 kr Svenska Hälsoinformatik, Patientsäkerhet, Sjukvårdsadministration Arbetet med patientsäkerhet är ständigt pågående och det finns mycket att lära från det som just nu sker inom hälso- och sjukvården. Att förstå…
Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi HT22 15 hp 22 000 kr Svenska Omvårdnad Denna kurs ger dig som sjuksköterska fördjupad kunskap inom de specifika problemområden som uppstår när barn genomgår kirurgiska ingrepp.
Cancer therapies and diagnostics, October 2022 16 000 kr Svenska Medicine, Oncology This 2-day course gives an overview of the present understanding of tumor biology, with a focus on immune and targeted therapies as well as on…
Riskanalys HT22 3 hp 9 000 kr Svenska Patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av…