Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du alla uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet Svenska Företagshälsovård Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Svenska Psykiatri Psyk E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Diagnostisk cytologi HT23 30 hp Svenska Cytologi, Laboratoriemedicin, Cytodiagnostik Denna utbildning är unik i sitt slag och ger dig den kompetens som krävs för arbetet som cytodiagnostiker. Du kommer att utveckla din förmåga att…
Sjukskrivning i praktiken (start varje dag) 2023 1 800 kr Svenska Webbaserad kurs, ca 3 timmar. Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi 24-26 jan + 18 apr 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 22-24 feb + 8 jun 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi 20-21 mar, 17 apr, 10 maj, 29 maj alt 2 jun 2023   Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra…
Försäkringsmedicin för läkare, VT 2023 2 hp 8 300 kr Svenska Den här kursen ger läkare en fördjupad försäkringsmedicinsk kunskap utifrån aktuell forskning. Ett särskilt fokus ges området sjukskrivning och olika…
ADI-R Grundkurs 5 390 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi 27-28 mar 2023   ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid…
Att leda i en organisatorisk kontext, VT 2023 7,5 hp 27 000 kr Svenska Ledarskap Detta är den andra av fyra delmoment i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp. Ämnen som…
Kunskapsbaserad kvalitetsförbättring – en bro mellan klinik/praktik och forskning, VT23 7,5 hp 10 000 kr Svenska I denna kurs vill ta med dig på en resa från din kliniska vardag där vi finner möjligheter att tillsammans utveckla och förändra också de små…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 VT23 3 hp 6 900 kr Svenska Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är…
Omvårdnad av suicidnära personer, VT23 4,5 hp 11 700 kr Svenska Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
KONTAKT: Clinical Training 4 205 kr Svenska Autism 17 April – 22 May 2023   KONTAKT – Social skills group training for children and adolescents with autism is a clinical training aimed at clinicians…
Återfallsprevention, VT23 3 hp 9 800 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 VT23 3 hp 6 900 kr Svenska Bemötande En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter…
Mer och Mindres föräldrastödsprogram VT23 8 000 kr Svenska Bemötande, pediatrik Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. 
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v17 2023 24 500 kr Svenska Bemötande Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpeninstruktör får du lära ut hur man känner igen och…
Community- and Home Based Rehabilitation - Cultural Perspectives 5 000 kr Svenska Community- and Home Based Rehabilitation are two concepts that strives to achieve access for individuals with disabilities to have the same access to…
ADOS-2 International advanced booster training 11 350 kr Svenska This advanced booster training will provide opportunities to score, consensus code and discuss ADOS-2. There will also be presentations about ADOS-…
Riskanalys, VT23 3 hp 9 000 kr Svenska Patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v19 2023 24 500 kr Svenska Bemötande Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpeninstruktör får du lära ut hur man känner igen och…
ADOS-2: Booster modul 1-4 2 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 11 maj 2023   En förutsättning för att genomföra och koda ADOS på ett fullgott sätt är att kontinuerligt jämföra sina administreringar och kodningar…
KONTAKT: Booster 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 25 maj 2023   Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 30 maj – 1 jun + 13 okt 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är…