Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du alla uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet Företagshälsovård Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Psykiatri Psyk E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Diagnostisk cytologi VT24 30 hp Cytologi, Laboratoriemedicin, Cytodiagnostik Denna utbildning är unik i sitt slag och ger dig den kompetens som krävs för arbetet som cytodiagnostiker. Du kommer att utveckla din förmåga att…
Sjukskrivning i praktiken (start varje dag) 2023 1 800 kr Patientsäkerhet, Sjukvårdsadministration Webbaserad kurs, ca 3 timmar. Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 30 maj – 1 jun + 13 okt 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är…
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi HT23 45 hp 139 500 kr Psykiatri, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du…
Muskuloskeletal radiologi för ST-läkare, HT23 5 000 kr radiologi, ST-läkare Denna kurs ger dig som ST-läkare kunskaper som uppfyller kunskapskrav inför specialistexamen i radiologi. Kursen genomförs både på plats och på…
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 4-6 sep + 20 nov 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Specialistutbildning för psykologer i vuxenpsykiatri 70 hp 240 000 kr Psykiatri Kompetenscentrum för Psykoterapi startar en sammanhållen specialistutbildning som riktar sig till psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri.…
Griffiths III 6 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 8 sep, 8 nov 2023 och 18 jan 2024   Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. Griffiths…
Utredningsmetodik Grundkurs för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi 14-15 sep, 18 okt, 22 nov, 19 alt 20 dec 2023   Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra utvecklingsneurologiska…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 18 sep – 20 okt + 21 nov 2023   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad HT23 7,5 hp 15 000 kr Kirurgi, Omvårdnad Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en kurs som är förankrad i forskning…
Mer och Mindres föräldrastödsprogram HT23 8 000 kr Bemötande, pediatrik Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. 
ADOS-2: Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 26-28 sep + 4 dec 2023   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Motiverande ledarskap, HT 23 7,5 hp 19 800 kr Ledarskap, MI Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5…
Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, HT23 15 hp 26 000 kr Handledning, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik med fokus på att handleda grupper. Kursen…
Omvårdnad inom intermediärvård HT23 7,5 hp 14 500 kr Akutmedicin, Omvårdnad En kurs som ger dig som är sjuksköterska ökad kompetens och beredskap i att vårda patienter med sviktande vitala funktioner. Kursen ges av ett…
Instruktörsutbildning MHFA Stockholm v40 2023 24 500 kr Bemötande Är du intresserad av att bli instruktör i Första hjälpen vid psykisk ohälsa? Som Första hjälpeninstruktör får du lära ut hur man känner igen och…
Glaukom, diagnostik och behandling HT23 7,5 hp 20 000 kr Ögon Vill du ha fördjupade kunskaper om glaukom och självständigt kunna utöva din profession inom organiserad glaukomverksamhet? Vi erbjuder nu en…
Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma HT23 7,5 hp 8 000 kr Omvårdnad, Psykiatri, Psykoterapi Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som…
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande HT23 5 hp 10 500 kr KBT, Missbruk, Psykiatri De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 HT23 3 hp 6 900 kr Bemötande, Hälsa och livsstil, MI Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är…
Att leda en hälsofrämjande skola - medicinsk elevhälsa för rektorer 7,5 hp Barns hälsa En unik utbildning som ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning.…
ST-kurs i Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition 8 700 kr Allmänmedicin, Barn- och ungdomsmedicin, Gastroenterologi Mag-tarmsjukdomar inklusive nutritionssvårigheter, och lever- pankreassjukdomar är sammantaget mycket vanliga hos barn och ungdomar. En bred kunskap…