Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Avancerad utbildning i medicinskt abdominellt ultraljud för röntgensjuksköterskor VT25 60 hp 120 000 kr Medicinsk informatik, Medicinsk teknik, Röntgen Inom modern bild- och funktionsdiagnostik är ultraljud en viktig metod med stor potential. För att behärska denna metod krävs djupgående kunskaper om…
Beroendetillstånd 2025 12 hp 19 900 kr Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
Oönskad sexualitet och prevention av sexuellt våld Etik, sexualitet Den här utbildningen syftar till att du i din yrkesroll ska känna dig trygg med att prata om sexuell hälsa och kunna bemöta dina patienter inom detta…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Psykiatri Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Introduktion till precisionsmedicin - Webbutbildning för hälso- och sjukvårdssektorn Medicin, Medicinsk teknik, Laboratoriemedicin Vad är precisionsmedicin? Hur kommer införandet av precisionsmedicin att påverka den kliniska vardagen? Vad kommer precisionsmedicin att betyda för…
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet Företagshälsovård Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal…
Ätstörningar - bakgrund och behandling, 2025 7,5 hp 18 500 kr Psykologi, Ätstörningar Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt…
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik VT24 7,5 hp 20 000 kr Ögon Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare,…
Att leda etiska samtal i äldreomsorgen, VT 2024 7,5 hp 18 500 kr Bemötande, Geriatrik och Äldrevård Denna utbildning är för dig som är legitimerad personal eller chef inom och som vill stärka din förmåga att leda samtal om etiska problem och…
Mer och Mindres föräldrastödsprogram VT24 10 000 kr Bemötande, pediatrik Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. 
Community- and Home Based Rehabilitation - Cultural Perspectives 15 000 kr Rehabiliteringsmedicin, Rehabilitation Community- and Home Based Rehabilitation are two concepts that strives to achieve access for individuals with disabilities to have the same access to…
Introduktionskurs till Svensk hälso- och sjukvård Övriga ämnesområden, Introduktion En helt webbaserad introduktionskurs för hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning från länder utanför EU/EES. Webbutbildningen är kostnadsfri och…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 3-5 jun + 30 sep 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - Magisterexamen i medical management 2024 30 hp 98 000 kr Ledarskap Karolinska Institutet erbjuder nu en unik kompetensutveckling inom Ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande…
SKOLKONTAKT™: Grundkurs 3 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 19 augusti - 26 september 2024   SKOLKONTAKT™ – Social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och…
Oftalmologi för sjuksköterskor, HT24 60 hp 110 000 kr Omvårdnad, Ögon Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska och verksam inom ögonsjukvård. 
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, HT 2024 4,5 hp 15 000 kr Denna kurs är en teoretisk grund och genomgång av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdom. Den vänder sig…
Vaccinering i praktiken, HT24 3 hp 10 900 kr Omvårdnad, Vaccinering En kurs för dig som är läkare eller sjuksköterska och som arbetar praktiskt med vaccinationer. Utbildningen kan användas som ett teoretiskt underlag…
Thoraxradiologi för ST-läkare, HT24 5 500 kr radiologi, ST-läkare Denna kurs ger dig som ST-läkare kunskaper som uppfyller kunskapskrav inför specialistexamen i radiologi. Kursen genomförs både på plats och på…
Diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, HT24 15 hp 20 000 kr Barn- och ungdomsmedicin, Diabetes, Barns hälsa Denna kurs vänder sig till dig som möter barn, tonåringar och unga vuxna inom sjuk- och hälsovården. Du får teoretiska och praktiska kunskaper inom…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2-4 september + 18 november 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som…
Diagnostisk optometri, HT24 45 hp 85 000 kr Ögon En kurs för legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Omfattar sex moment, exempelvis okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik…
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod HT24 45 hp 139 500 kr Psykiatri, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du…
Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar HT24 7,5 hp 18 000 kr Omvårdnad, Öron-näsa-hals Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs- och halsområdet.…
Neurosjukvård HT24 15 hp 25 000 kr Neurologi, Omvårdnad, Nerurokirurgi Neurosjukvård är en specialitet i ständig utveckling som omfattar många sjukdomar och stora patientgrupper. De senaste årens medicinska framsteg inom…