Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här hittar du aktuellt utbud av kompetensutveckling vid Karolinska Institutet för yrkesverksamma.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Kategori Beskrivning
Introduktion till precisionsmedicin - Webbutbildning för hälso- och sjukvårdssektorn Medicin, Medicinsk teknik, Laboratoriemedicin Vad är precisionsmedicin? Hur kommer införandet av precisionsmedicin att påverka den kliniska vardagen? Vad kommer precisionsmedicin att betyda för…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Psykiatri Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Problemlösningsbaserade samtal med inriktning mot stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet Företagshälsovård Kursen ger en orientering i problemlösningsbaserade samtal och innehåller också praktiska övningar i denna metod. Problemlösningsbaserade samtal…
Oönskad sexualitet och prevention av sexuellt våld Etik, sexualitet Den här utbildningen syftar till att du i din yrkesroll ska känna dig trygg med att prata om sexuell hälsa och kunna bemöta dina patienter inom detta…
Utredningsmetodik 6-18 år specialistkursackrediterad: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar 18 000 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi Kursen är ackrediterad hos psykologförbundet med kurskod AKO535.Den sammantagna kunskapen om barnets/ungdomen styrkor, svårigheter, behov och…
Utredningsmetodik 0-6 år specialistkursackrediterad: små barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar 19 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi Kursen är ackrediterad hos psykologförbundet med kurskod AKO540.Utredning av små barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism och andra…
ADOS-2: Specialistkursackrediterad 18 000 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 6-8 dec 2023, 16 feb, 12 apr, 24 maj 2024   Psykologförbundets kurskod AKO536.   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 5-7 feb + 29 apr 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt…
Griffiths III 6 950 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 19 feb, 23 apr, 11 jun 2024   Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0 – 6 år. Griffiths…
Preparandkurs för läkare med utbildning från länder utanför EU/EES, 2024 Allmänmedicin Preparandkursen riktar sig till dig som är läkare med grundexamen från ett land utanför EU och som avser att söka svensk läkarlegitimation. Kursen…
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik VT24 7,5 hp 20 000 kr Ögon Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare,…
KONTAKT: klinisk utbildning 5 990 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi 18 mar – 26 apr + 17 jun 2024   KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism är en klinisk utbildning för dig som…
ADOS-2 Grundkurs 10 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi 18-20 mar + 27 maj 2024   Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är…
Undersökningsmetodik för klinisk optikerassistent VT24 7,5 hp 24 700 kr Ögon Karolinska Institutet erbjuder en unik kurs som riktar sig till dig som är optikerassistent eller säljare i en optikerbutik/klinik. Kursen ger dig en…
Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna, VT 2024 15 hp 15 000 kr Barn- och ungdomsmedicin, pediatrik Epilepsi är en specialitet i ständig utveckling som omfattar en komplexitet med komorbiditet och stora patientgrupper. Ungefär 81 000 barn och…
Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen, VT24 7,5 hp 14 500 kr Företagshälsovård, Rehabilitering Kursen för dig som vill fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din…
Evidensbaserad kvalitetsförbättring – en bro mellan klinisk praktik och forskning, VT24 7,5 hp 15 500 kr Evidensbaserad medicin ”I samma ögonblick vi inte alltid försöker bli lite bättre, slutar vi snart att vara bra.’’ Okänd författare. Denna kurs vill ta med dig på en resa…
Neuropsykofarmakologi för psykologer VT24 7,5 hp 16 500 kr Farmakologi, Psykologi En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid…
Att leda etiska samtal i äldreomsorgen, VT 2024 7,5 hp 18 500 kr Bemötande, Geriatrik och Äldrevård Denna utbildning är för dig som är legitimerad personal eller chef inom och som vill stärka din förmåga att leda samtal om etiska problem och…
ADI-R Grundkurs 5 390 kr Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi 8-9 apr 2024   ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid…
Omvårdnad av suicidnära personer, VT24 4,5 hp Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar VT24 7 900 kr Barn- och ungdomsmedicin, Bemötande, KBT, Psykologi, Psykoterapi, Smärta- och smärtlindring Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell…
Riskanalys, VT24 3 hp 9 000 kr Patientsäkerhet Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av…
SKOLKONTAKT™: Påbyggnadskurs 2 500 kr Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi, NPF 17 april 2024   Kursen riktar sig till dig som har genomfört SKOLKONTAKT™: Grundkurs (eller till dig som är anmäld till SKOLKONTAKTs grundkurs…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 VT24 3 hp 7 500 kr Bemötande, Hälsa och livsstil, Missbruk, MI Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är…