Vässa din kompetens! Sök KI:s specialistutbildningar för sjuksköterskor

Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor ger dig bredd och möjlighet att arbeta med avancerad omvårdnad inom många olika områden. Du kan jobba inom exempelvis primärvård, elevhälsa eller barnhälsa.

Klara Karlsson
Klara Karlsson Foto: Helene Svanholm

Klara Karlsson är examinerad specialistsjuksköterska inriktning ambulanssjukvård samt barn och ungdom

Vad gör du idag?

– Jag jobbar som specialistsjuksköterska på Samariten ambulans. Jag är även biträdande stationschef på Sollentuna station. Därtill föreläser jag om akutomhändertagande av barn på sjuksköterskeutbildningen samt ambulansutbildningen på KI.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– I ambulansen ser varje dag olika ut. Jag är där exempelvis när nytt liv föds fram, när någon får en hjärtinfarkt och vid trafikolyckor. Det går aldrig att veta hur dagen kommer att vara eller vad jag kommer möta bakom människors dörrar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att varje dag ser olika ut. Att möta alla olika människor och finnas där i livets alla skeden. Jag får träffa patienter från nyfödda till människor som levt långa spännande liv. Eftersom vi jobbar två per bil blir det en känsla av att varje dag gå till jobbet och umgås med en vän.

Varför valde du att studera på KI?

– Jag bor i Stockholm och KI var mitt förstaval eftersom det ligger nära där jag bor. Dessutom erbjuder KI distansutbildning på delfart vilket gjorde att jag kunde arbeta samtidigt – det var ett måste för mig.

Varför valde du att läsa programmen?

– Jag började läsa Barn och ungdom eftersom jag alltid drömt om att jobba med barn. Vid den tidpunkten jobbade jag på Neonatalen i Solna och ville bredda mina kunskaper. Jag började därefter jobba på ambulansen. Eftersom jag aldrig tidigare jobbat med vuxna eller akutsjukvård så kände jag att mina kunskaper var begränsade och då var programmet ambulanssjukvård ett steg i rätt riktning som bidragit till att jag känner mig tryggare i min yrkesroll.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos den som funderar på att söka en specialistsjuksköterskeutbildning?

– Alla kan läsa till specialistsjuksköterska men viktigt är att hitta vad just du brinner för. Det finns många olika specialistutbildningar och jag har läst två för att jag vill ha mer kunskap inom olika ämnen samt för att jag vill utvecklas som sjuksköterska och ständigt utmana mig själv.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

– Jag har en dröm om att ta ut en medicine doktor-examen på KI. Jag hoppas att jag kommer att jobba kvar på ambulansen för idag kan jag inte tänka mig ett bättre eller roligare jobb.

Studentkommuni…
2024-03-20