10 tips på hur du skriver CV

Arbetsgivare och rekryterare tittar på ditt CV för att bestämma om de ska kalla dig till intervju. De har ofta många ansökningar att titta igenom. Det är därför viktigt att du fångar deras intresse. När man läser ditt CV bör det vara uppenbart, inte bara att du har kompetensen för jobbet, utan också varför du sökt just detta jobb.

1. Skräddarsy

Det är ok att ha en standardversion av sitt CV. Du behöver inte börja från noll, med ett vitt papper varje gång. Men var noga med att läsa igenom annonsen noga och anpassa ditt CV därefter. Professionella rekryterare har ofta en checklista över krav och önskemål som de letar efter när de läser igenom ansökningarna. Det kan vara en viss utbildning, ett visst antal års erfarenhet inom ett område eller ett visst system du behöver behärska. Se till att du framhäver dessa färdigheter i ditt CV. Det kommer också att hjälpa din ansökan att passera automatiska gallringar, såsom exempelvis ATS (Applicant Tracking System) robotar.

Allt som inte är relevant för det specifika jobbet, ska skalas bort så att det du vill förmedla står ut och inte försvinner i mängden av information.

2. Börja starkt

En introduktion ger ditt CV en kontext. Introduktionen kan exempelvis bestå av en sammanfattning av din kompetensprofil, ditt karriärmål eller en kort beskrivning av dina viktigaste personliga egenskaper. Se dock till att introduktionen matchar annonsen.

3. Erfarenhet och utbildning

Kom ihåg att ett CV är mer än en lista över erfarenheter och utbildningar. Varje erfarenhet och utbildning ska beskrivas kortfattat, och viktigast av allt, lyft fram vad du tar med dig från dina tidigare erfarenheter.

Kom ihåg att även lista andra uppdrag du haft i exempelvis klubbar och föreningar, utmärkelser, och volontärarbete. Detta visar på engagemang, ansvarstagande och driv. Det finns också många färdigheter som är tillämpningsbara även i andra sammanhang, och inte alltid är uppenbara för dig själv.

4. Färdigheter

Inkludera datasystem du behärskar, språkkunskaper och andra jobbspecifika kompetenser.

5. En röd tråd

När en rekryterare tittar på ditt CV ska det se ut som om du har en röd tråd i din karriär. Hur du väljer att presentera dina tidigare erfarenheter spelar en stor roll i hur du och dina erfarenheter uppfattas. Även om din bakgrund inte är direkt kopplad till det jobb du nu söker, försök att fundera över vilka delar från dina tidigare erfarenheter som är relevanta för denna roll. De delar som inte är lika relevanta kan du tona ner. På detta sätt förstärks den röda tråden.

6. Håll det kort

Maximalt två sidor är ett "normalt" CV. Ett akademiskt CV kan kräva fler sidor om du lägger till en bilaga med dina publikationer. Tänk luftigt istället för att klämma ihop saker eller minska teckensnittet till oläsligt.

7. Tänk på språket

Se till att du använder terminologin korrekt, och låt någon korrekturläsa. Använd handlingsord, så rekryteraren förstår att du har drivit din karriär framåt snarare än att saker bara hänt av sig själv. Skriv ”jag tog tillfället i akt" istället för "jag erbjöds".

8. Kontaktuppgifter

Att inkludera kontaktuppgifter i sitt CV är uppenbart men lätt att glömma. Se till att du har en professionell email adress såsom exempelvis förnamn.efternamn@outlook.com. Om du har en profil på LinkedIn (vilket du ska ha), se till att infoga länken.

9. Foto eller ej?

Detta varierar från land till land, så undersök noga innan du ansöker. I Sverige är det ofta uppskattat med ett fotografi, men inte nödvändigt.

10. Typsnitt, färger, layout

Ett CV ska vara tydligt, överskådligt och konsekvent i strukturen, snarare än grafiskt och färgstarkt. Se till att ditt personliga brev matchar ditt CV, med samma typsnitt, färger etc. Du kan vara kreativ genom att ditt namn överst på CV:t har ett annat teckensnitt eller färg till skillnad från resten av texten. Var noga med att använda färg sparsamt och begränsa den till högst en färg förutom svart.

Källor:  GoinGlobal, GoMonday, RMIT University

Vill du ha mer hjälp?

Med ditt KI-id kan du komma åt GoinGlobal där du bland annat kan hitta karriärguider från hela världen. Använd din KI-mail för att skapa ett personligt konto.

Karriärservice erbjuder även, i samarbete med GoMonday,  gratis online granskningar av CV, personligt brev eller LinkedIn profil. Läs mer om hur du anmäler dig för att få en gratis granskning

Studentkommuni…
2023-10-05