Stöd & resurser under studierna

Som student på KI har du tillgång till flera stödfunktioner och resurser som hjälp genom studierna.

Karriärstöd för studenter

Ta chansen att utnyttja allt karriärstöd som finns tillgängligt för dig som student på KI.

Karriärstöd för studenter

Incident - om något hänt 

Har du som student varit med om en olycka, upplever att du har blivit trakasserad, uppmärksammat en risk i din studiemiljö eller vill ge förbättringsförslag relaterat till din studiemiljö? För att ständigt utveckla KI som studie- och arbetsplats behöver vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför finns ett incidentrapporteringssystem där du som student kan anmäla om något hänt. 

Incident - om något hänt

Informationssökning och referenshantering 

Universitetsbibliotekets bibliotekarier kan hjälpa dig med sökstrategier och hur man hittar och använder olika källor. Du kan också få hjälp med referenshantering.

Boka tid eller nyttja drop-in

Resurser för bättre hälsa för studenter

COPE - en studentguide för bättre hälsa är en samling lättillgänglig och forskningsbaserad information om hur man kan ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden.

COPE syftar till att främja psykosocial hälsa hos studenter och innehåller moduler med olika teman: 

 • Prestationskrav
 • Fysisk aktivitet
 • Sociala relationer
 • Sömn
 • Aktivitetsbalans
 • Svåra känslor och oro
 • Att förändra vanor

Språkverkstaden på universitetsbiblioteket

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska.

Språkverkstaden

Handledning i informationssökning och referenshantering 

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Som student eller anställd vid KI kan du få stöd i informationssökning och referenshantering. Välj mellan drop-in-handledning och bokad handledning. Våra bibliotekarier är här för att ge råd och stöd! 

Handledning i informationssökning och referenshantering 

Språkcafé

Öva dina språkkunskaper med andra studenter på KI:s språkcafé. Du har också möjlighet att vara studentkoordinator på språkcafét för att få merit att använda när du söker utlandsstudier.

KI:s språkcafé

Struktur i studierna 

Material som syftar till att stötta studenter i att få struktur i sina studier. Materialet är framtaget i projektet struktur i studierna som bland annat hade en seminarieserie i tre delar:

 1. Att vara student
 2. Att planera sin tid
 3. Att arbeta självständig och i grupp
 4. Att arbeta med minnet

Struktur i studierna

Studenthälsan 

Studenthälsan finns till för dig som är student vid Karolinska Institutet och utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård. Personalen på studenthälsan har tystnadsplikt och ett eget journalsystem helt skilt från andra. Alla besök är kostnadsfria. Du kan kontakta dem om du exempelvis har bekymmer med stress, prestationsångest, talängslan, koncentrationssvårigheter eller sömnsvårigheter.

Studenthälsan genomför också MRSA-provtagning för studenter, de anordnar seminarier på olika teman, och ger tillgång till livsstilstester.  

Studenthälsans startsida 

Student- och doktorandombuden

Student- och doktorandombuden är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda.

Student- och doktorandombuden

Studera med funktionsnedsättning

Är du student och har en funktionsnedsättning? På Karolinska Institutet kan du ansöka om riktat stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Studera med funktionsnedsättning

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Studera och vara förälder

Du som är student på KI och har barn kan hitta samlad information om vad som gäller och vilket stöd du kan ansöka om.

Föräldraskap och studier

Studieteknik

Det finns många olika knep på hur du på bästa sätt tar till dig dina studier. Din studieteknik är ett viktigt verktyg för att du ska lyckas med dina studier och samtidigt ha tid till annat i livet. 

Studieteknik och studievanor

Struktur i studierna

Studievägledare 

Alla studenter på KI har tillgång till en studievägledare inom ramen för sitt utbildningsprogram. Studie- och karriärvägledaren är neutral och opartisk i samtalet med studenten, vilket omfattas av tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (23 kap. 5-6 g).

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare.

Programstudievägledaren ger information om regler för  exempelvis behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll och återupptag av studier.

Ett studievägledningssamtal kan handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor. Du kan boka in ett möte med din studievägledare. Kontaktuppgifter finns på kurs- och programwebben för din utbildning. När du är i kontakt med studievägledarna kan du ofta behöva fylla i studieadministrativa blanketter.

Kontaktuppgifter till studievägledare finns på din programwebb och under Programstudievägledning | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

Studentkommuni…
2024-07-15