Karriärstöd för studenter

Att ta steget ut i arbetslivet kan kännas avlägset. Du kanske precis har påbörjat dina universitetsstudier, men den dagen kommer fortare än du anar. Ta chansen att nyttja allt karriärstöd som finns tillgängligt för dig som student på KI.

Karriärevent

KI:s Karriärservice organiserar karriärrelaterade evenemang, seminarier och workshops. Intressanta företag som får komma och hålla i presentationer bjuds också in. Om du har förslag på föreläsningar som vi skulle kunna organisera är du välkommen att kontakta ki-student@ki.se.

Karriärverktyg

Därför är det bra att ha en mentor under studietiden

 • Du ges möjligheter att nätverka.
 • Du lär känna en yrkeserfaren person inom den bransch du är intresserad av.
 • Du kan ställa frågor du har om dina möjliga karriärvägar.
 • Du är nyfiken, ambitiös och motiverad, vill lära dig mer och avancera i din karriär.
 • Mentorer är ofta generösa med sin kunskap och tid. De hjälper och stöttar gärna adepter som är intresserade av samma väg som de själva gått.

Så kan du som KI-student skaffa en mentor

 1. Du kan kontakta oss via alumni@ki.se och registrera dig som potentiell mentor eller adept. Därefter parar vi ihop dig med en person vi tror skulle passa. 
 2. Du kan registrera dig som mentor på KI Career Services Mentoring Platform. Där finns ett matchingssystem för mentorskap på doktorand- och postdoc-nivå. Plattformen kan till viss del också matcha potentiella mentorer med adepter på kandidat- och masternivå. 
 3. Olika typer av nätverk, både professionella eller icke-professionella, kan också erbjuda stora möjligheter att hitta en egen mentor. Tveka inte att fråga en person du beundrar om han eller hon vill mentorera dig – de kanske säger ja. Sedan måste du bara komma överens om en ram för relationen, som hur ofta ni ska träffas, vilka ämnen ni tror ni kommer att diskutera och vilka förväntningar ni båda har på resultatet. kan erbjuda goda möjligheter till att hitta en mentor. Tveka inte att fråga en person du beundrar om han eller hon vill vara din mentor – de kanske säger ja. Sedan måste ni komma överens om en ram för relationen, såsom hur ofta ni ska träffas, vilka ämnen ni tror ni kommer att diskutera och vilka förväntningar ni båda har på mentorsprogrammet.

Av alla jobb ute på arbetsmarknaden är det bara 10% som syns ute i flödet bland jobbannonser, resten – hela 90 % – förmedlas via kontakter och rekommendationer. Det är här ditt nätverk kommer in i bilden.

En viktig grund till ditt nätverk är de studenter som studerat vid samma universitet som du och kanske till och med har läst samma program, så kallade alumner. Alumnerna är levande bevis på vad man faktiskt blir efter en examen och de är också fantastiskt inspirerande förebilder! Genom att redan som student gå med i KI Alumni kan du redan idag börja skapa professionella kontakter som kan bli ovärderliga i framtiden.

Gå med i KI Alumni

GoinGlobal är en internationell plattform med karriärguider, jobb och praktikplatser över hela världen. Skapa ett GoinGlobal-konto kostnadsfritt med din KI-mejladress och få tillgång till mer än 10 000 sidor med ständigt uppdaterat innehåll om landsspecifika frågor som rör jobbsök, arbetstillstånd/visumregler, lönenivåer och mycket mer.

Är du student på KI och intresserad av forskning? Organisationen Studenter i Forskning är en del av Medicinska Föreningen. Den fungerar som en brygga mellan studenter och forskare genom bland annat workshops, handledarträffar och inspirerande seminarier. 

Studenter i Forskning

Förbättra CV, personligt brev och LinkedIn

Som student vid KI kan du få personlig feedback på ditt CV, personliga brev (eller ansökningsbrev) och LinkedIn-profil av jobbexperter via vår samarbetspartner Go Monday. Inom 24 timmar efter att du skickat in ditt CV, personliga brev eller LinkedIn-profil till Go Monday återkopplar de digitalt med personlig feedback om hur du kan förbättra din ansökan för att få ditt drömyrke. Denna tjänst är helt gratis för dig som KI-student.

Arbetsgivare och rekryterare tittar på ditt CV för att bestämma om de ska kalla dig till intervju. De har ofta många ansökningar att titta igenom. Därför är det viktigt att du fångar deras intresse direkt. När någon läser ditt CV bör det vara uppenbart att du både har rätt kompetens för jobbet och varför du sökt just detta jobb. 

10 tips på hur du skriver CV

LinkedIn är ett oslagbart som verktyg för att bygga ett professionellt nätverk och för att göra dig själv mer synlig för arbetsgivare. Fler och fler jobb publiceras dessutom på LinkedIn. Det är därför viktigt att du tidigt under dina studier kommer igång med LinkedIn för att bygga ditt nätverk.

5 saker att fixa på din LinkedIn

Hitta praktik och jobb

Praktik

För vissa av programmen på KI kan du göra praktik inom ramen för din utbildning. Det finns även andra vägar att gå om du vill göra praktik.

Här hittar du en lista på organisationer som i vissa fall erbjuder praktik. Observera att dessa organisationer är externa från KI, att vi inte kan ta ansvar för praktikplatserna vid dessa organisationer och heller inte kan besvara några frågor kring resp. praktikplats. Ev kostnader står du för själv.

Erasmus+ Traineeship Programme

 • Som student vid Karolinska Institutet kan du söka Erasmus praktikstipendium. Under praktiken kan du samla in data till ditt examensarbete eller genomföra en praktikperiod på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.
 • Läs mer om praktik inom Erasmus+

Praktik på Europaparlamentet

 • Unga människor med universitetsexamen erbjuds praktikplats i syfte att komplettera de kunskaper de skaffat sig under sina studier samt för att lära sig mer om EU:s verksamhet. En avlönad praktikplats innebär att du får ett stipendium på 1200 € per månad, nivån kan regleras uppåt eller nedåt i förhållande till kostnadsnivån i landet där praktiken genomförs. 
 • Läs mer om praktik på Europaparlamentet.

Forskningspraktik i Singapore

 • A*STAR är en av Karolinska Institutets samarbetspartners i Asien. Genom Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) kan du som student söka de attraktiva stipendierna för mellan 2 och 6 månaders forskningspraktik på forskningsinstitut i Singapore. SIPGA vänder sig till kandidat- och masterstudenter inom biomedicin, naturvetenskap och teknik samt relaterade ämnesområden. Om du är intresserad av att söka, vänd dig direkt till A*STAR. 
 • Mer information om villkor samt ansökan finns på A*STARs webbplats och eventuella frågor om detta program besvaras av A*STARs SIPGA office.

Om du ordnar en egen praktikplats behöver du och din kontakt se till att praktikplatsen följer arbetsplatsens regler arbetsjuridiskt och stämma av vad som gäller i relation till dina studier.  Det finns olika slags sätt att skaffa sig praktisk erfarenhet men gemensamt är att de ofta ger ett utökat kontaktnät och en inblick i ett konkret arbete. Det är också en mycket bra merit i konkurrensen på arbetsmarknaden när du söker jobb.

Det är viktigt att du diskuterar med din kontakt på arbetsplatsen innan du påbörjar din praktik vad det är som gäller. Praktisk erfarenhet kan inbegripa allt från ett avgränsat projekt eller uppdrag till att du ”skuggar” en person på en arbetsplats under en period. Om praktikplatsen innebär ett tydligt uppdrag, en anställning och en ersättning och då är det i praktiken inte längre en praktik utan ett ”riktigt” jobb.  Praktik generellt (i Sverige) är obetald, bör vara godkänd av din utbildning om den ingår som moment och generera akademiska poäng eller tas upp i din examen.

Checklista:

 • Stäm av med ditt utbildningsprogram om praktiken kan utgöra en del av din utbildning till exempel som del av ditt examensarbete.
 • Din kontakt på arbetsplatsen bör stämma av med HR på arbetsplatsen på vilket sätt du ska delta i arbetet och vad som gäller försäkringsmässigt.
 • Kom överens med din kontakt vem som ska vara din handledare, vad som förväntas av dig och om du kommer att få ersättning för din insats. Skriv gärna en överenskommelse så det blir tydligt för båda parter.
 • Be om ett officiellt intyg när du slutar, och gärna också ett skriftligt omdöme.

Jobb

En del studenter vill jobba extra vid sidan om studierna, på timmar eller deltid, för att dryga ut sina inkomster eller för att skaffa sig arbetserfarenhet som kan vara värdefull i karriären. Det finns många sätt att hitta ett extrajobb. 

 • Du kan alltid dela ut ditt CV på restauranger, kaféer och butiker och fråga vänner och kursare om de känner till något arbete. 
 • Berätta för din omgivning att du söker extrajobb och vad du är duktig på och vad skulle kunna bidra med. Då kan folk hjälpa dig och tipsa andra om dig. Dessutom bygger du samtidigt upp ditt nätverk och det kan vara värdefullt för din kommande karriär.
 • Ett alternativ till extrajobb om du vill få arbetserfarenhet inom ditt ämnesområde är att söka någon form av praktikplats.

Nyfiken på att doktorera på KI?

Få en doktorandtjänst på KI

 • Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Frågor om doktorandplatsen kan ställas till kontaktpersonen i annonsen.
 • En förutsättning för antagning till forskarutbildningen är att du uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet till utbildning på forskarnivå.
 • Det finns några grupper som finner andra vägar in i forskarutbildning, t.ex. om man får möjligheten att genomföra ett doktorandprojekt inom ramen för en annan tjänst (t.ex. som läkare på sjukhuset). Dessa projekt är undantagna från kravet på utannonsering. Läs mer om antagningsprocessen.
 • Den som har egen finansiering i form av ett externt stipendium kan antingen söka utannonserade doktorandprojekt eller söka kontakt direkt med en forskargrupp. Om stipendiet vunnits i konkurrens med andra kan doktorandprojektet vara undantaget från obligatoriet om annonsering. Notera att förändringar i högskoleförordningen innebär kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018. Mer information om externa stipendier.
 • Oavsett ingång så har KI som mål att rekrytera de bästa doktoranderna. Det innebär att även om du har etablerat en egen kontakt med en forskargrupp så är det prefekten som beslutar om antagning till forskarutbildning.

Om du är osäker på var du vill arbeta och med vad kan du börja med att kartlägga potentiella arbetsgivare för att identifiera möjliga arbetsplatser. Det kan du göra genom Stockholm Science City's Life science industrikarta. Det är en sökbar översiktskarta där Stockholm Science City, tillsammans med andra aktörer, sammanställer företag aktiva inom life science i Stockholms- och Uppsalaregionen. Kartan är sökbar baserat på företagsnamn men det går även att filtrera baserat på verksamhetskategorier; Sälj och marknadskontor, (Marketing & Sales), tillverkning (Manufacturing) samt forskning och utveckling (Research&Development).

Stöd inom innovation och entreprenörskap

Är du en idéspruta, driver projekt eller har tankar på att starta eget? Har du en idé, men vet inte var du ska börja?

En bra idé är inte mycket mer än en bra idé om du inte kan få andra att övertygas om att din idé är bättre än det som finns idag. Kan du inte förklara vilka problem din idé löser kommer du aldrig att få någon att vilja köpa eller använda den. Så börja med att beskriva problemet och din lösning. Du måste därefter bestämma vilken roll du själv vill ta i att driva igenom idén. Är du själv en entreprenör eller krävs ett samarbete med en entreprenör för att idén ska kunna förverkligas – och därmed bli till en innovation? 

Glöm inte att tidigt fundera igenom om du kan skydda din idé på något sätt. Exempel kan vara att hemlighålla din lösning eller skydda den genom exempelvis patent. Vilket skydd du väljer beror på vilken typ av idé du har (exempelvis tjänst eller produkt, enkel eller högteknologisk etc) och på vilket sätt du väljer att gå vidare. Om du har idéer som du tror kan vara patenterbara - kom ihåg att alltid utreda patenterbarheten innan du öppet går ut med din lösning. Blir din lösning allmänt känd kan du röja ”nyhetskravet” som krävs för att få patentskydd.

Det finns många sätt att driva företag och företag kan utvecklas i många olika former. Innan du startar ditt företag bör du noga fundera igenom varför du vill starta, hur du vill driva ditt företag och hur du vill att ditt företag ska utvecklas.

Om du har idéer eller tankar om projekt som du på något sätt vill förverkliga så kommer du ofta till det stadiet att det krävs pengar. Hur mycket pengar du behöver beror till stor del på vilken typ av idé du har. Pengar kan krävas för t.ex. investeringar (exempelvis kontorsutrustning), utveckling av prototyper eller för löner. Fundera över hur mycket pengar du behöver, till vad de ska användas och sist men inte minst – var du ska få dem ifrån. Kontakta en innovationsstödjande aktör och undersök möjligheterna för finansiering. Nya företagare lånar även ofta pengar från familj och vänner eller tar ett vanligt banklån. Har du kommit lite längre och har en färdig affärsplan kan det vara aktuellt att se över möjligheterna med riskkapitalbolag eller så kallade affärsänglar.

I Sverige finns ett stort antal aktörer och verksamheter som på olika sätt arbetar med att hjälpa till att förverkliga idéer. Förutom utbildning erbjuder många kostnadsfri rådgivning. En del erbjuder även möjligheten att söka bidrag eller låna pengar till förmånliga villkor, antingen för att vidareutveckla en idé eller för att starta upp ett företag. Nedan följer information på engelska med ett urval av de aktörer och resurser som du kan använda för att ta dina idéer vidare.

Du kan också vända dig till KI Innovations för att få stöd och vägledning. De anordnar även seminarier kring innovation, och bjuder in inspirerande föreläsare. På deras Facebooksida hittar du deras event.

Vill du ha mer information om utbildning inom bioentreprenörskap, besök sidan enheteten för bioentreprenörskap (UBE) på Karolinska Institutet.

Allmänna tips

 • KI Innovations kan du vända dig till för stöd och vägledning. De anordnar även seminarier kring innovation, och bjuder in inspirerande föreläsare. På KI Innovations Facebooksida hittar du deras event.
 • Drivhuset Stockholm är en mötesplats för personer som vill utveckla sina idéer och sitt entreprenörsdriv. 
 • Stockholms stads företagsservice erbjuder stöd och guidning.
 • ALMI vill skapa möjligheter för idéer och utveckla företag. De erbjuder råd, lån och riskkapital genom alla faser av etableringen av ett företag. 
 • Verksamt.se/stockholm är en webbaserad portal som skapats för dig som startar, driver, vill utveckla eller ska lägga ner ett företag i Stockholm. På hemsidan hittar du allt du behöver veta, som skillnader mellan olika typer av företag, affärsrelaterade dokument, information om hur du registrerar ditt företag, bokföring och hur du betalar skatt.

Utbildning

 • Enheten för bioentreprenörskap (UBE) är en enhet vid Karolinska Institutet som har uppdraget att inspirera, utbilda och underlätta nätverk för studenter, forskare och kliniker inom områdena innovation och entreprenörskap.
 • SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) är en gemensam skola mellan KI, KTH, SU, SSE och Konstfack som ägnar sig åt att erbjuda utbildning inom tillämpat entreprenörskap. Kurserna ges i tvärvetenskapliga grupper med studenter med olika bakgrund. De högskolepoäng som genereras genom kurserna kan räknas till din examen.

Miljöer för möten och prototypsarbete

 • Openlab är ett utmaningsdrivet kreativt center som erbjuder kurser för proffs och masterstudenter, co-working spaces, innovationsprojekt och ett konferenscenter. Tillsammans med sina partners är de experter på att utveckla innovation för den offentliga sektorn genom designmetoder och digitala innovationsplattformar.
 • Makerspace Stockholm är Stockholms största medlemsdrivna förening för kreativt skapande. 
  Det är en plats som inrättats för att främja utforskning av skärningspunkten mellan teknik, konst och hantverk, som syftar till att uppmuntra utforskandet av teknik och konsthantverk, med målet att det ska leda till innovation genom tvärvetenskapligt samarbete. Tveka inte att kontakta info@makerspace.se.

 Gemenskaper

 • SUP46 är en mötesplats och co-working space för den lokala startup-scenen i Stockholm vid Sergels Torg.
 • H2 (Health Hub) är en co-working space & mötesplats för hälsoteknik- och e-hälsa i Stockholm. Det ligger vid Torsplan och är nära Karolinska Institutet.
 • Impact Hub är en co-working office space som är både företagsinkubator, innovationslabb och  community för socialt företagande.
 • Health 2.0 Stockholm är Stockholmsdelen i Health 2.0. Health 2.0 främjar, visar upp och katalyserar ny teknik inom hälso- och sjukvården. Detta görs genom en världsomspännande serie av konferenser, code-a-thons, prisutmaningar och mer.

Ekonomiska resurser

 • KI Innovations är en del av Karolinska Institutets innovationssystem och erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering och expertkompetens inom entreprenörskap, nyttiggörande och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom hälsa, vård och life science.

Tävlingar

 • Venture Cup är en affärsplanstävling och en serie utbildningstillfällen för alla med en innovativ affärsidé.
 • The International Genetically Engineered Machine (iGEM) iGEM ​​Foundation är en oberoende, ideell organisation som arbetar för att främja syntetisk biologi, utbildning och konkurrens, och utvecklingen av en öppen, samarbetande och kooperativ gemenskap. De anordnar också en tävling inom syntetisk biologi.

Social innovation

 • Reach for Change är en ideell organisation grundad av Kinnevik Group och Sara Damber för att förbättra barns liv.
2024-05-29