Anton jobbar som fysioterapeut

Anton tog examen från KI 2023. Idag jobbar han som fysioterapeut på Farsta Rehab, en del av Region Stockholm.

Student fysioterapeutprogrammet
Student fysioterapeutprogrammet Foto: Martin Stenmark

Varför valde du att studera på KI?

Jag ville studera vidare efter min danskarriär och var mycket intresserad av att fortsätta arbeta med människor och med kroppen. Eftersom jag bor i Stockholm var det naturligt att söka mig till KI.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Eftersom jag har småbarn så jobbar jag vanligtvis lite mindre, jag försöker fortfarande hitta rätt arbetsgrad, men jag har provat att jobba cirka 80 - 90 procent. Jag börjar arbeta mellan 8:30-9:00. Antingen med hemrehab som innebär att jag utför vård och behandling i en persons hem. Eller så jobbar jag kliniskt på mottagningen. I det kliniska arbetet så har jag antingen nybesök, återbesök eller gruppbesök. Ett gruppbesök består vanligtvis av gruppträning i mottagningens gym, där jag har cirka tre-fyra patienter som tränar under en timme. Vanligtvis slutar jag runt klockan 16 och vissa dagar lite tidigare.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Variationen i arbetet. Och att det finns så många olika typer av patienter samt behandlingar som man kan ge. Att vara fysioterapeut är ett detektivarbete samtidigt som du behöver skapa ett gott samarbete med din patient.

Vilka utmaningar har du i ditt jobb? 

Arbetsbelastningen är relativt hög i primärvården och det finns ett visst produktionsmål man strävar efter att uppnå. Där finns risk att man blir för fokuserad på sin ”produktion” i stället för att ge den bästa vården. Dessutom förväntas man i primärvården att ha en mycket bred kompetens som ska kunna behandla alla typer av besvär. Detta ger en som behandlare en mycket bra och bred erfarenhet, men kan initialt kännas överväldigande.

Vad tycker du generellt om din utbildning?

Mycket bra. Jag tror att man alltid kan ha åsikter om en praktisk utbildning, att den skulle fokusera mer på det man själv tänkt att man kommer jobba med. Men som helhet anser jag att den gett mig goda kunskaper att fortsätta utvecklas i min roll.

Vad var det som gjorde dig nyfiken på just fysioterapeutprogrammet? 

Mitt tidigare arbete som dansare.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom ditt område? 

Oändligt många. Jag kommer troligtvis vidareutbilda mig inom McKenzie. Jag vill också fördjupa mina kunskaper inom Qi Gong, samt fortsätta mitt fokus på andningsträning och diafragmans funktion.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha hos den som funderar på att söka fysioterapeutprogrammet?  

En vilja att arbeta med och för människor samt ett intresse i kroppen.

Vad drömmer du om att göra i framtiden?

Hitta en kombination där jag kan arbeta behandlande som fysioterapeut och eventuellt komma tillbaka till dansen, antingen professionellt eller som lärare.

Har du några tips till den som är intresserad av att söka fysioterapeutprogrammet? 

Jag tycker att fysioterapeut är ett drömjobb. Men din kompetens kommer inte av sig själv. Man måste själv ha ett driv och nyfikenhet för att utveckla sin profession och kompetens. Arbetet blir mycket vad man gör det till – just därför ser jag fysioterapeut som ett möjligheternas yrke. Men om man vill ha ett ”enkelt” jobb, så tror jag att det finns enklare arbeten att hitta.

Anton bloggade en del av sin studietid på KI, läs gärna hans tankar om programmet och studierna
 

Helene Svanholm
2023-12-28