Fysioterapeut­programmet

Fysioterapeutprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Fysioterapeutexamen och Medicine kandidatexamen  

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse och handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som fysioterapeut arbetar du med människor i olika åldrar inom många olika verksamheter.

Beskrivning

Som fysioterapeut arbetar du både praktiskt och pedagogiskt med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Fysioterapeuter arbetar med personer i alla åldrar som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar. Nedsättningen kan vara en följd av sjukdomar och skador i olika organsystem, till exempel andningsorganen, cirkulationssystemet, nervsystemet och rörelseorganen eller som följd av psykisk ohälsa. I yrket ingår dessutom hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Som fysioterapeut har du en självständig roll och ett eget ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering av enskilda patienter/klienter inom hälso- och sjukvården och inom andra verksamheter eller organisationer. Fysioterapeuten ingår ofta i ett team med andra hälsoprofessioner.
 
Fysioterapeutens professionella kompetens grundar sig på fysioterapi och närliggande ämnen som omfattar bland annat anatomi, fysiologi, och medicinska ämnen samt pedagogik och beteendemedicin. Du lär dig om kroppen och dess funktion, möjligheter och begränsningar. Teoretiska och praktiska moment integreras och praktiska färdigheter tränas både på kurskamrater och patienter/klienter. Genom fältstudier kommer du tidigt i kontakt med patienter och yrkesverksamma fysioterapeuter. Den kliniska utbildningen är i stor utsträckning förlagd till olika delar av hälso- och sjukvården inom Region Stockholm. Du har även möjlighet att förlägga delar av din utbildning på annan ort eller utomlands under sista terminen. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete samt fördjupar dig inom något fysioterapeutiskt område som intresserar dig.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Som fysioterapeut arbetar du bland annat på sjukhus, vårdcentraler, inom kommunal vård och omsorg, företagshälsovård, på idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar. Utbildningen ger en god grund för fortsatta studier inom något av fysioterapins specialistområden eller inom forskning.

Anmälan HT20

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 65
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
 • Anmälningskod: KI-41004

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17).
Idrott och hälsa A/1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år. Namn och personnummer på den sökande, samt antal gånger per vecka under det antal år som den sökande utövat idrott ska framgå av intyget. Intygsgivarens namn, adress, telefonnummer, klubb- eller företagsnamn med t ex logotyp måste klart framgå på intyget.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT21

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 65
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
 • Anmälningskod: KI-42001

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17).
Idrott och hälsa A/1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år. Namn och personnummer på den sökande, samt antal gånger per vecka under det antal år som den sökande utövat idrott ska framgå av intyget. Intygsgivarens namn, adress, telefonnummer, klubb- eller företagsnamn med t ex logotyp måste klart framgå på intyget.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

I arbetslivet

Varför ska jag utbilda mig till fysioterapeut?

Följ med fysiostudenten Kiki på praktik!