Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Fysioterapeuten har ofta nära kontakt med sina patienter under längre tid, eftersom hen är med när de tränar och lägger upp långsiktiga träningsprogram. Som fysioterapeut arbetar man med många olika grupper, exempelvis barn- och ungdomar med funktionsvariationer, äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder, eller patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Många idrottare som skadar sig behöver göra fysioterapi för att bygga upp kroppen igen. Fysioterapeuten kan också arbeta med patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet, i andningsorganen eller cirkulationssystemet och i rörelsesystemet. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Arenor som en fysioterapeut kan jobba på är obegränsade, eftersom träning och fysisk aktivitet behövs för alla. Fysioterapeuter arbetar exempelvis på sjukhus och vårdcentraler, inom hemsjukvård och omsorgsvård, inom företagshälsovård, idrottskliniker och på privata mottagningar. Vissa fysioterapeuter väljer att arbeta med utbildning och forskning. I framtiden blir arbetsuppgifterna troligen allt mer specialiserade och många sjukgymnaster kommer att arbeta inom nya områden.

Hur blir jag fysioterapeut?

Karolinska Institutets utbildning till fysioterapeut är treårig och omfattar både teoretisk och klinisk utbildning. Den kliniska utbildningen är till stor del verksamhetsförlagd. Studierna avslutas med fysioterapeutexamen och en medicine kandidatexamen efter 180 högskolepoäng. Examen berättigar till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Studentkommuni…
2024-06-27