Avgiftsfri utbildning/studieavgifter

Utbildning vid högskolorna ska vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, 4 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434).

För den som inte är medborgare i en stat inom EES eller Schweiz, ska högskolan ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskolan ska även ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den som vid tidpunkten för anmälan inte är en medborgare i EES eller Schweiz. Förordning (2010:534) om anmälningsavgift och studieavgifter vid universitet och högskolor. För undantag se 2 § 1-8.

Karolinska Institutet får ta ut en avgift för t.ex. kompendier, se Avgiftsförordningen (1992:191).

Christian Edling
2023-06-15