Incident - om något hänt

Har du varit med om en olycka, sjukdom, tillbud, uppmärksammat en risk eller vill ge förbättringsförslag relaterat till din studiemiljö? Upplever du att du har blivit diskriminerad, trakasserad, utsatt för sexuella trakasserier i dina studier? För att ständigt utveckla KI som studie- och arbetsplats behöver vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför är det viktigt att du rapporterar vad du upplever under din tid här på KI.

SOS
112 Foto: N/A

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm!

Annars ring KI Larm: 08-524 80 100.

Gör också en incidentrapportering.

Hot och våld

Våld och hot på arbetsplatsen/studieplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon student eller anställd utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön.

Om du som student drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till lärare, kursansvarig lärare, säkerhetschef, någon annan anställd som du har förtroende för alternativt student- och doktorandombud eller studerandeskyddsombud.

Innan rapportering

Kontakta gärna någon i kursledningen (kursansvarig lärare eller examinator) för att prata igenom det som hänt innan du rapporterar. Ofta kan en lösning hittas direkt efter ett samtal. Hitta kontaktinformation till kursansvarig lärare och examinator på utbildningens webbsida.

Ladda ner den nya appen för att rapportera incidenter.
Ladda ner den nya versionen av appen där loggan ser ut så här.

Ny app för att rapportera arbetsmiljöhändelse 

Du kan rapportera studie- och arbetsmiljöhändelser via appen IA - Avvikelser i arbetsmiljön. Har du IA-appen nedladdad sedan tidigare behöver ladda ner den uppdaterade versionen och ta bort den gamla.

Inloggningsuppgifter för studenter:

Användarnamn: AppkontoKI

Lösenord: Ia-systemetAppKI

Manual för att använda och rapportera via appen

Använd en av dessa 3 ingångar för att rapportera särskild händelse:

Vad händer med rapportering?

Din rapportering kommer utredas av kursansvarig institution. KI:s enhet för miljö och säkerhet utreder rapporteringar om säkerhet. Om du vill kan du göra en anonym rapportering. Om den anonyma rapporteringen handlar om den psykosociala miljön (t.ex. diskriminering eller kränkande särbehandling) så kan det bli svårare (eller omöjligt) att utreda en rapporterad incident. Ange i stället så mycket information du kan om incidenten (tidpunkt, plats, namn etc.) för att utredaren ska få möjlighet att göra en grundlig utredning.

Om en incident inträffar vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska du kontakta kursansvarig på institutionen vid KI som ger kursen (eller chef, lärare, säkerhetschef eller någon annan anställd som du har förtroende för alternativt ett studerandeskyddsombud). Glöm inte att också rapportera incidenten via ingången Studiemiljöincident - skada/besvär/sjukdom eller kränkning/trakasserier. Du kan välja att endast rapportera incidenten via ingången Studiemiljöincident. Om du även kontaktar ansvarig chef för berörd verksamhet så kommer incidenten att kunna utredas snabbare.

Behöver du stöd?

Behöver du hjälp med att göra en rapportering kan du vända dig till studievägledare, kursansvarig lärare, någon annan lärare/administratör som du har förtroende för eller student- och doktorandombuden.

Vill du prata med någon om det du upplevt  kan du vända dig till studievägledare, kursansvarig lärare, någon annan lärare/administratör som du har förtroende för, Studenthälsan, studerandeskyddsombud eller student- och doktorandombud.