Kursplan för

Röntgendiagnostik 1, 4,5 hp

Radiology 1, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , VT10 , HT10 , HT11 , VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1RS002
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2008

Särskild behörighet

Ma B, Sh A och Nk B (alternativt Fy A, Ke A och Bi A).

Mål

* redogöra för hur organens olika täthetsskillnader avbildas i det diagnostiska bildmaterialet. * identifiera och namnge anatomiska strukturer i det diagnostiska bildmaterialet * använda korrekt medicinsk lägesterminologi vid beskrivning av organens läge. * förklara och motivera användningen av kontrastmedel vid radiologiska undersökningar.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt från tidigare inhämtade kunskaper i anatomi. Utifrån denna kunskap tränas studenten att identifiera anatomiska strukturer av thorax, buk och skelett i de radiologiska bildmaterialet. Detta innefattar även undersökningar utförda med Magnetisk resonanstomografi och Datortomografi. I kursen tränas adekvat medicinsk lägesterminologi utifrån det radiologiska bildmaterialet. I kursen behandlas även hur positiva och negativa kontrastmedel och deras användningsområde framträder vid bilddiagnostiken.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och bildsemiarier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen. För att få godkänt på kursen så krävs godkänd enskild skriftlig tentamen. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Järhult, Johannes; Offenbartl, Karsten Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar Wilhelmsson, Jan
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis
Sonesson, Bertil; Sonesson Gun, d 1930- Anatomi och fysiologi

Rekommenderad läsning

Wicke, Lothar; Firbas, Wilhelm; Schmiedl, Roland Atlas of radiologic anatomy