Naturläkemedel

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Grundnivå
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Obligatoriska träffar: Ja

Två av fem svenskar använder växtpreparat av något slag. Trots terapeutiska effekter och risker med denna användning saknar majoriteten av vårdpersonal utbildning inom detta område.

Denna kurs syftar till att ge dig kliniskt relevant kunskap om de vanligast förekommande växtpreparaten, dels ur ett farmakologiskt perspektiv gällande säkerhet, effektivitet och kvalitet, dels ur ett konsumentperspektiv med fokus på hur dessa preparat används i olika sammanhang och kulturer.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd ges via en lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom nätbaserade seminarier och inlämningsuppgifter.

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 1,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Solna
 • 27 mars 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62018

Särskild behörighet

90 hp inom hälso- och sjukvård eller farmaci. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (1-165 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Johanna Hök, johanna.hok@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen