För studenter på kursen Naturläkemedel (7,5 hp) kurskod 1QA053

I kursen Naturläkemedel studeras naturpreparat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med användning, effekter och risker i fokus. Studenterna lär sig att redogöra för användande av växtpreparat utifrån ett grundläggande farmakologiskt perspektiv samt med ett vetenskapligt förhållningssätt beskriva växtpreparats kvalitet, säkerhet, effektivitet och användarmönster applicerade i kliniska situationer. Kursen ges på distans via plattformen Canvas.

Kursplan

Röd solhatt
Röd solhatt Foto: Ernst Brodin

Schema

Kursen ges under halvfart på distans via lärplattformen Canvas förutom en fysisk introduktionsdag på KI campus i Solna den 28 mars kl. 9-16 (om pandemiläget tillåter).

Undervisningsformerna är anpassade för att det ska vara möjligt att utföra studiearbetet ex. på kvällar och helger parallellt med kliniskt arbete.

Lärandeaktiviteter inkluderar videoföreläsningar, gruppdiskussioner (som är flexibla i tid över några dagar i taget), quiz och studieuppgifter.

Examination sker genom deltagande i gruppdiskussionerna samt inlämning av en individuell studieuppgift och en examinationsuppgift.

Detaljerat schema.

Kontaktuppgifter

Johanna Hök

Kursansvarig
08-524 838 18

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

- Kursen startar måndagen den 28 mars, 2022.

  • När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.
  • Kursregistrering: Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen.
  • Du kan registrera dig två veckor före kursstart till veckan efter kursstart - Dvs. Under perioden 14 mars - 4 april 2022.
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
  • Inloggning: Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Du ansöker på antagning.se 

Information för dig som är distansstudent

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen kontaktar du karin.wrango@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering