För studenter på kursen Naturläkemedel (7,5 hp) kurskod 1QA053

I kursen Naturläkemedel studeras naturpreparat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med användning, effekter och risker i fokus. Studenterna lär sig att redogöra för användande av växtpreparat utifrån ett grundläggande farmakologiskt perspektiv samt med ett vetenskapligt förhållningssätt beskriva växtpreparats kvalitet, säkerhet, effektivitet och användarmönster applicerade i kliniska situationer. Kursen ges på distans via plattformen Canvas.

Kursplan

Röd solhatt
Röd solhatt Foto: Ernst Brodin

Schema

Nedan hittar du aktuellt schemat från VT21.

Schema VT21

Kontaktuppgifter

Johanna Hök

Kursansvarig
08-524 838 18

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

Nästa kurstillfälle ges VT22.
Du ansöker på antagning.se

Information för dig som är distansstudent
 

  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från 2 veckor innan kursstart till 1 vecka efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Nästa kurstillfälle ges VT22.


    Kontrollera dina kontaktuppgifter

    Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.


    Inloggning

    Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen kontaktar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: diana.jusufovic@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering