För studenter på kursen Naturläkemedel (7,5 hp) kurskod 1QA053

I kursen Naturläkemedel studeras naturpreparat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med användning, effekter och risker i fokus. Studenterna lär sig att redogöra för användande av växtpreparat utifrån ett grundläggande farmakologiskt perspektiv samt med ett vetenskapligt förhållningssätt beskriva växtpreparats kvalitet, säkerhet, effektivitet och användarmönster applicerade i kliniska situationer. Kursen ges på distans via plattformen Canvas.

Kursplan

Information om kursen

  • Kursen ges under halvfart på distans via lärplattformen Canvas förutom en fysisk introduktionsdag på KI campus i Solna den 27 mars kl. 9-16, 2023. Vi rekommenderar fysisk närvaro för att få en god start på kursen. För de som absolut inte kan närvara på plats finns möjlighet att delta via Zoom. 
  • Utöver Introduktionsdagen är undervisningsformerna anpassade för att det ska vara möjligt att utföra studiearbetet ex. på kvällar och helger parallellt med kliniskt arbete.
  • Lärandeaktiviteter inkluderar videoföreläsningar, gruppdiskussioner, quiz och studieuppgifter.
  • Examination sker genom deltagande i gruppdiskussionerna samt inlämning av en individuell studieuppgift och en examinationsuppgift.

Tid och plats för introdagen 

Detaljerat schema

Nedläggning av denna kurs

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT 2023. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT 2025 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. 

Studenter som avser fullfölja kursen har möjlighet att omregistrera sig under VT24. Registreringsperioden är 4 mars tom 18 mars 2024. 

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Hök

Kursansvarig
+46852483818

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

Kursen startar måndagen den 27 mars, 2023 

Innan kursen börjar behöver du aktivera ditt studentkonto och registrera dig på kursen. 

  • Läs om hur du aktiverar ditt studentkonto: https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto 
  • Registrering sker i Ladok: Som student kursregistrerar du dig själv på kursen: https://www.student.ladok.se/
  • Du kan registrera dig under perioden: 6-20 mars 2023. 
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Information för dig som är distansstudent

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen kontaktar du farmkursexp@fyfa.ki.se  i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering

JH
Innehållsgranskare:
2023-11-01