Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska men som inte har en kandidatexamen i omvårdnad, dvs. har en äldre eller kortare utbildning än dagens sjuksköterskeutbildning. Kursen ger dig möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursens första termin handlar om vetenskaplig teori och metod och under andra terminen genomför du ett examensarbete under handledning. Du kommer att erhålla grundläggande kunskaper om vetenskaplig forskning inom omvårdnad och evidensbaserad vård samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt till omvårdnadspraxis. Efter kursen kommer du att ha ökad kompetens för att följa kunskapsutvecklingen inom omvårdnad och delta i utvecklings- och förbättringsarbete.  Kursen innehåller både campusträffar och distansundervisning.

Anmälan VT22

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 17 januari 2022 - 15 januari 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
  • Anmälningskod: KI-62020

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år i yrket. Bifoga tjänstgöringsintyg. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rebecca Popenoe, Rebecca.Popenoe@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen