För studenter på kursen Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad, 30 hp kurskod 1QA110

På kurswebben för 1QA110 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till omvårdnad för att kunna integrera praktiska och teoretiska kunskaper. Studenten ska utveckla kunskaper i vetenskaplig design och metod genom att genomföra ett examensarbete i omvårdnad.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen är en distansbaserad kurs som går över två terminer. Första terminen är vetenskaplig metodik och andra är skrivandet av examensarbetet.

Kursstart: Fredag 21 januari 2022

Kl 9:00 - 15:00

Via Zoom. Länken hittar ni i kursrummet.

...................................................

Alla kursträffar sker på fredagar.

Kursens innehåll och upplägg:

  • Kursen går på halvfart, dvs. ca 20 timmar i veckan.
  • Kursen träffas på ca 12 fredagar under vårterminen, ca kl. 9:00-15:30.
  • Under höstterminen skrivs examensarbetet (uppsatsen) och det innebär ca 5 campusträffar med handledning, gruppgenomgångar och examination.
  • Fredagsträffarna är obligatoriska (man kan missa högst 3 under terminen)

 

Covid-19

Undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin. 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

FAQ ("frequently asked questions")

Frågor kring antagningen
Varför blev jag inte antagen? Vart skickar jag mitt tjänstgöringsintyg? osv.:  Alla frågor om antagning ska ställas till antagningsenheten på Karolinska Institutet, antagning@ki.se, eller 08-524 862 50 telefontider tisdagar & torsdagar 9:30-11:30. Webbsida: https://utbildning.ki.se/anmalan-och-antagning  Antagning till kursen sköts i sin helhet av den centrala antagningsenheten på KI så tyvärr kan inte kursansvarig eller kursadministratör svara på frågor kring antagningen till kursen. 

Vem är kursen till för?
Kursen riktar sig till (1) sjuksköterskor som har en "gammal" 2-årig sjuksköterskeutbildning, (2) som gick en 3-årig utbildning men skrev en 5-poängs B-uppsats, eller (3) som gick sin sjuksköterskeutbildning utomlands och inte fick en kandidatexamen.  

Hur ofta träffas kursen?
Kursen träffas ungefär varje fredag under kursens första två månader, och lite glesare under resten av vårterminen.  Under höstterminen när studenter skriver sitt examensarbete finns det ca 6 fredagsträffar för handledning. Se längs ner på sidan för preliminärt schema vår 2020.

Jag har redan läst vetenskapsteori och metod; kan jag bara söka till termin 2 (examensarbete)?
Man kan tyvärr inte söka bara till andra terminen (examensarbetet), men om du har läst vetenskapsteori innan har du möjlighet att tillgodoräkna dig delar av första terminen när du har blivit antagen till kursen.

Hur krävande är kursen? Kan jag jobba samtidigt?  
Rekommendationen är att man jobbar deltid under kursens gång.  Vissa studenter som går kursen väljer dock att fortsätta att jobba heltid eller nästan heltid. Har man små barn är det svårt att jobba heltid och gå kursen samtidigt.  Under kursens andra termin när examensarbetet skrivs, i par, måste man ha en del ledig tid för att hinna bli klar, men en del använder helgerna och kvällarna för att skriva.

Är jag behörig?
För behörighet till kursen ska man ha 150 högskolepoäng, vilket kan bestå av en tidigare specialistutbildning, lösa kurser eller någon annan utbildning utöver sjuksköterskeutbildningen. För att veta om du är behörig till kursen kontakta gärna Antagningen på antagning@ki.se.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger en vecka efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Schema

Schema för VT23 publiceras 2 veckor  innan kursstart.

 

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursanalys V21+H21 1QA110

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kurslitteraturen kan lånas från många bibliotek, och kan köpas begagnad på sajter som bokbörsen.se, studentapan.se,  kurslitteratur.se och campusbokhandeln.se. 

De böcker som man kan ha mest nytta av under hela kursen är:

  • Att göra systematiska litteraturstudier, Christina Forsberg & Yvonne Wengström
  • Vetenskaplig teori och metod, Maria Henricson, red.   
  • Statistik för hälsovetenskaperna, eller den lite mindre Grunderna i statistik för hälsovetare, Göran Ejlertsson

Det spelar ingen roll om ni får tag i tidigare upplagor av dessa böcker än de som står i kurslitteraturlistan.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Rebecca Popenoe

Kursansvarig

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Du får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.