För studenter på kursen Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad, 30 hp kurskod 1QA110

På kurswebben för 1QA110 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till omvårdnad för att kunna integrera praktiska och teoretiska kunskaper. Studenten ska utveckla kunskaper i vetenskaplig design och metod genom att genomföra ett examensarbete i omvårdnad.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen är en distansbaserad kurs som går över två terminer. Första terminen är vetenskaplig metodik och andra är skrivandet av examensarbetet.

Nästa terminsstart är januari 2021.

Kursens innehåll och upplägg:

  • Kursen går på halvfart, dvs. ca 20 timmar i veckan.
  • Kursen träffas på ca 12 fredagar under vårterminen, ca kl. 9:00-15:30.
  • Under höstterminen skrivs examensarbetet (uppsatsen) och det innebär ca 5 campusträffar med handledning, gruppgenomgångar och examination.
  • Campusträffar är obligatoriska (man kan missa 1-2)

Kurslokal: Campus Huddinge, Alfred Nobels Allé 23 (Zanderska huset, Sektionen för omvårdnad), sal 212  (Pendeltågstation: Flemingsberg)

 

FAQ ("frequently asked questions")

Vem är kursen till för?
Kursen riktar sig till (1) sjuksköterskor som har en "gammal" 2-årig sjuksköterskeutbildning, (2) som gick en 3-årig utbildning men skrev en 5-poängs B-uppsats, eller (3) som gick sin sjuksköterskeutbildning utomlands och inte fick en kandidatexamen.  

Hur ofta träffas kursen?
Kursen träffas ungefär varje fredag under kursens första två månader, och lite glesare under resten av vårterminen.  Under höstterminen när studenter skriver sitt examensarbete finns det ca 6 fredagsträffar för handledning. Se längs ner på sidan för preliminärt schema vår 2020.

Jag har redan läst vetenskapsteori och metod; kan jag bara söka till termin 2 (examensarbete)?
Man kan tyvärr inte söka bara till andra terminen (examensarbetet), men om du har läst vetenskapsteori innan har du möjlighet att tillgodoräkna dig delar av första terminen när du har blivit antagen till kursen.

Hur krävande är kursen? Kan jag jobba samtidigt?  
Rekommendationen är att man jobbar deltid under kursens gång.  Vissa studenter som går kursen väljer dock att fortsätta att jobba heltid eller nästan heltid. Har man små barn är det svårt att jobba heltid och gå kursen samtidigt.  Under kursens andra termin när examensarbetet skrivs, i par, måste man ha en del ledig tid för att hinna bli klar, men en del använder helgerna och kvällarna för att skriva.

Är jag behörig?
För behörighet till kursen ska man ha 150 högskolepoäng, vilket kan bestå av en tidigare specialistutbildning, lösa kurser eller någon annan utbildning utöver sjuksköterskeutbildningen. För att veta om du är behörig till kursen kontakta gärna Antagningen på antagning@ki.se.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Schema

Slutgiltigt schema för höstterminen 2020 publiceras två veckor innan kursstart. Kursstart för andra delen av kursen är vecka 36, måndagen den 31 augusti.

Preliminärt schema för HT20.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. (kommer inom kort)

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Rebecca Popenoe

Kursansvarig

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.