Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Fysioterapi
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut med en äldre utbildning och ger dig möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursen innehåller både vetenskaplig teori och metod samt planering och genomförande av ett examensarbete under handledning. Du kommer att få nödvändiga, grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik samt stöd i att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du att ha kompetens för att kunna följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Kursen genomförs mestadels på distans, med lärarstöd via webbaserad lärplattform eller på fysiska träffar. Obligatoriska träffar inklusive skriftlig och muntlig examination på kursorten ingår.

Har du en äldre sjukgymnastexamen, med kurser inom det tidigare huvudområdet sjukgymnastik, räknas de som kurser inom fysioterapi.

Anmälan VT22

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 17 januari 2022 - 15 januari 2023
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
  • Anmälningskod: KI-62019

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnast/fysioterapeututbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år i yrket. Bifoga tjänstgöringsintyg. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nina Brodin, nina.brodin@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen