Skip to main content

För studenter på kursen Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi (30 hp), kurskod: 1QA113

I kursen kommer du lära dig om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp i forskningsprocessen, att söka fram och på grundläggande nivå värdera innehåll i olika typer av vetenskapliga publikationer. Kursen innehåller också studier av olika datainsamlingsmetoder, samt grundläggande analysmetoder baserade på både kvantitativ och kvalitativ ansats. Kursen innefattar även planering och genomförande av ett examensarbete inom huvudämnet fysioterapi.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen börjar den 24 januari. Första kurstillfället sker v. 5 den 29-30/1. Alla kursträffar äger rum på Campus Flemingsberg, Huddinge. 

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 16 december genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Läs också viktig information (nedan) om hur du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig på kursen. Du kan registrera dig under perioden 10 januari – 31 januari. 

Viktig information om studentkonto och registrering på kursen Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi.

Observera att den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Kursstart, registrering och Ladok

Schema

Schema VT 20 

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator

Nina Brodin

Lektor/sjukgymnast
08-524 888 43

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.