För studenter på kursen Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi (30 hp) kurskod 1QA113

I kursen kommer du lära dig om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp i forskningsprocessen, att söka fram och på grundläggande nivå värdera innehåll i olika typer av vetenskapliga publikationer. Kursen innehåller också studier av olika datainsamlingsmetoder, samt grundläggande analysmetoder baserade på både kvantitativ och kvalitativ ansats. Kursen innefattar även planering och genomförande av ett examensarbete inom huvudämnet fysioterapi.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Upprop den 18/1, digitalt via e-post/Canvas. 

Kursen går på halvfart över två terminer och ges helt på distans. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Under våren 2021 kommer vi att ha 3 kurstillfällen som består av vardera två dagar, kl 9-16, utöver detta kommer ni att ha 1-2 möten med er handledare för att skriva ert PM. Datum för möten med handledare bestämmer ni inom er grupp.

  • Kurstillfälle 1: 26-27/1
  • Kurstillfälle 2: 3-4/3
  • Kurstillfälle 3: Ännu ej fastställt

Schema

Schema/kurstillfällen kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Nina Brodin

Kursansvarig och examinator
08-524 888 43

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.