Hälsoinsatser vid katastrofer

  • 20 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Hälsoinsatser vid katastrofer
  • Institutionen för global folkhälsa

Covid-19 pandemin utmanar världens hälsosystem och har satt fokus på behovet av kunskap inom global hälsa och katastrofmedicin. Kursen ger studenterna verktyg att bedöma hälsobehov efter katastrofer och utforma optimala insatser för att minska sjukdom och död utifrån tillgängliga resurser.

Anmälan VT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 06 mars 2023 - 04 juni 2023
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
  • Anmälningskod: KI-12005

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Därutöver krävs två års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt arbetserfarenhet inom för kursen relevant område (såsom humanitärt bistånd, internationella organisationer, ska styrkas med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Läs mer om meritvärderingsmodellen till den fristående kursen Hälsoinsatser vid katastrofer Bifoga CV, motivationsbrev, tjänstgöringsintyg samt intyg som styrker högskolemeriter enligt anvisningarna på antagning.se Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 28 oktober 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anneli Eriksson, anneli.eriksson@ki.se, 0707 526465
Hannah von Reding, hannah.von.reding@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen