Partnerskap för hälsa hos äldre

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Det här är en ny kurs utvecklad i samarbete mellan arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och sjuksköterskeprogrammen. Den ger ett unikt tillfälle att lära sig av, om och med varandra över professionerna i samverkan med de äldre och personalen i verksamheterna. Kursens övergripande mål är att föreslå och initiera ett utvecklingsarbete riktat mot äldres livssituation och hälsotillstånd. Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om hur verksamheter för äldre kan utvecklas för att stärka deras hälsa och välbefinnande. Genom att ta reda på vilka behov som äldre personer har och hur dessa behov kan mötas planerar studenter tillsammans med äldre och verksamheten ett utvecklingsarbete för att förbättra förutsättningar för att äldre ska må bra i sin vardag.

Information om distansutbildningen

Kursen är nätbaserad, men minst 2 kursträffar på campus Flemingsberg sker under kursen. 
Lärarstöd ges via lärandeplattformen Canvas. Olika pedagogiska arbetsformer används såsom individuella studieuppgifter, gruppuppgifter, gruppdiskussioner, föreläsningar, handledning och seminarier. Examination av kursens uppställda mål sker i form av muntlig presentation i grupp och individuell skriftlig uppgift. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus.

Anmälan VT23

 • 100%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 01 maj 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62024

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård eller medicin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Camilla Malinowsky, camilla.malinowsky@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen