För studenter på kursen Partnerskap för hälsa hos äldre 7.5 hp - Fristående kurskod 2QA310

OBS! Den fristående kursen Partnerskap för hälsa hos äldre 7.5 hp har ställts in hösten 2021 men planeras att ges hösten 2022.Välkommen att söka då! Vid frågor kontakta kursansvarig.

Kursens övergripande mål är att studenten ska föreslå och initiera ett utvecklingsarbete riktat mot äldres livssituation och hälsotillstånd. Detta ska ske i ett interprofessionellt samarbete och i samspel med berörda parter (äldre personer, omsorgsverksamhet etc.) utifrån de äldres behov.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Kursen löper över 5 veckor, v.50-02. Kursstart är måndagen den XX XXXXXX 2023.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering

Nytt från HT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok för åtkomst till kursrummet. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Med anledning av situationen kring Covid-19

Läs mer på KIs sida Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Schema

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för arbetsterapi.

Lena Rosenberg

Kursansvarig

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.