Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen syftar till att ge dig en vetenskaplig grund kring sambandet mellan fysisk aktivitet, träning och hälsa, med fokus på prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar. Kursen baseras till stor del på boken Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS). Kursen innefattar också träningslära, metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR), metoder för utvärdering och redskap för att stödja en beteendeförändring och vidmakthålla denna. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment där olika studentaktiverande pedagogiska metoder tillämpas.

Information om distansutbildningen

2 obligatoriska träffar à 2-3 dagar på campus i Flemingsberg. Därutöver tillkommer 2 obligatoriska schemalagda webbaserade moment via lärplattformen. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line och på campus.
Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom gruppuppgifter och individuella uppgifter, samt genom ett examinationsseminarium som genomförs antingen fysiskt eller digitalt. 

Anmälan VT23

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 2,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 27 mars 2023 - 04 juni 2023
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Anmälningskod: KI-62013

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ing-Mari Dohrn, ing-mari.dohrn@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen