Det särskilda behörighetskravet - språkkunskaper i engelska

KI:s särskilda behörighetskrav till utbildning på forskarnivå innebär att du visar att du har språkkunskaper i engelska minst motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska B/6. Du kan visa det genom formella meriter på ett av följande sätt: godkänt språktest i engelska, tidigare universitetsstudier eller gymnasiala meriter. Vi gör inga undantag från språkkravet i engelska. Vi gör inga motsvarande bedömningar, utan språkkunskaperna i engelska måste du visa formellt.

Internationellt erkända språktest i engelska

Karolinska Institutet accepterar följande språktest:

  • IELTS Academic/IELTS UKVI. Testresultatet är giltigt i två år från testdatum. KI kan dock acceptera äldre test resultat så länge som de är tillgängliga för verifiering. Om du har frågor kring ditt testresultats tillgänglighet ska du kontakta IELTS.
  • TOEFL iBT.  TOEFL test resultat är giltiga i två år.
  • Cambridge Michigan Language Assessments
  • Pearson PTE Academic
  • Cambridge English Qualifications

Vänligen notera att det finns olika typer av språktest i engelska på olika nivåer bland testerna nämnda ovan. Du finner information om internationellt erkända tester och de resultat som krävs för godkänt resultat hos University Admissions. Det särskilda behörighetskravet till forskarutbildning på KI är detsamma som till studier på avancerad nivå (masterutbildning).

Tidigare studier på högskola eller universitet

Utbildning från ett nordiskt land

Du som uppfyller det grundläggande behörighetskravet till forskarnivå genom punkt 1 eller 2, 7 kap. 39§ Högskoleförordningen, genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms också uppfylla det särskilda behörighetskravet till forskarutbildning vid KI. Det innebär att om du uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom nordiska meriter behöver du bara skicka in dokumentation för att styrka det grundläggande kravet.

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet till forskarnivå genom punkt 1 eller 2, 7 kap. 39§ Högskoleförordningen om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (vanligen en magister- eller masterexamen), eller
  2. har tagit minst 240 ECTS varav minst 60 ECTS på avancerad nivå.

Utbildning från ett utomnordiskt land 

Om du har avslutade eller pågående akademiska studier från ett land utanför Norden kan du också uppfylla behörighetskravet på språkkunskaper i engelska. Du finner mer information om hur du kan visa det formellt på University Admissions webbplats. Vidare kan sökande med behörighetsgivande utbildning från ett program (vanligen en läkarutbildning läst på engelska) på ett lärosäte som enligt World Directory of Medical Schools har engelska som enda undervisningsspråk. Examen får inte vara avlagd för längre än tio år sedan för att kunna styrka kunskaper i engelska på detta sätt. 

 

Gymnasiala meriter

Svenska gymnasiala meriter

Om du har slutbetyg från svensk gymnasieskola eller har kompletterat med studier i engelska B/6 på kommunal utbildning på gymnasial nivå (komvux) ska du skicka med slutbetyget eller betygsintyget till din ansökan. Det går också bra att du skickar in utdrag från centrala Antagning.se.

För dig som inte redan har läst Engelska B/6 men som är folkbokförd i Sverige kan du komplettera med gymnasiekursen Engelska B/6 genom studier på kommunal vuxenutbildning (Komvux) i din kommun. Där kan du också skriva Engelska B/6 som ett test. Kontakta komvux i den kommun som du är folkbokförd i.

Utländska gymnasiala meriter

Du kan möta språkkravet på kunskaper i engelska genom utländska gymnasiala meriter. Det kan bero på i vilket land som du har ditt slutbetyg från gymnasieskolan ifrån, vilket år du tog studentexamen och vilka kurser som du har läst inom din studentexamen. Vänligen skanna in dina utländska gymnasiala meriter i färg och bifoga dem till din ansökan om behörighetsgranskning.

För mer information om vad som gäller för gymnasiala meriter från det land som du har sin studentexamen ifrån, välj ditt utbildningsland här

Information om engelska på University Admissions webbplats

För ytterligare information om hur du kan visa att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på kunskaper i engelska hänvisar vi till webbsidan University Admissions. Din ansökan om behörighetsgranskning till utbildning på forskarnivå vid KI ska du registrera i Varbi på KI:s webbplats. Du ska alltså inte skicka vare sig din ansökan eller några dokument som stödjer din ansökan till University Admissions.

Vanliga frågor och svar 

Jag har läst en utbildning med engelska som undervisningsspråk utomlands. Måste jag ändå ta ett språktest i engelska?

Du som har läst din utbildning på engelska behöver styrka formellt på de sätt som KI godkänner. Det kan finnas landspecifik information för just det land som du har studerat i.  

Jag har engelska som modersmål, eller jag har medborgarskap i engelsktalande land, vad gäller för mig?

Även du som har engelska som modersmål eller är uppvuxen i ett engelsktalande land behöver formellt styrka dina språkkunskaper i engelska för att visa att du uppfyller KI:s särskilda behörighet till doktorandnivå.

Vilka språktest och gränsvärden för dessa godkänner KI för Engelska 6?

KI godkänner samma språktest och resultat till utbildning på forskarnivå som det krävs för särskild behörighet till avancerad nivå

Går det att styrka KI:s särskilda behörighet i engelska genom betyg i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (komvux)?

Du som har ett svenskt betyg i Engelska 6/B från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (komvux) kan skanna in och ladda upp betygsintyget eller ett utdrag från centrala Antagningen till din ansökan.

Godtar KI brev från lärosätet om undervisningsspråk, eller måste undervisningsspråket framgå av examensbevis, ämnesförteckning inom examen eller Diploma Supplement?

Det beror på ifrån vilket land din utbildning är. 

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om angående språkkunskaper i engelska; vem kan jag kontakta?

Har du frågor om det grundläggande eller det särskilda behörighetskravet till KI så hänvisar vi till följande mejladress: doctoraleligibility@ki.se

Kontakt 

Om du har frågor om hur du kan visa dina språkkunskaper i engelska kan du nå oss per e-post genom att mejla doctoraleligibility@ki.se.

VR
Innehållsgranskare:
Sabina Sandén
2024-01-30