Vill du bli doktorand?

Här hittar du information om hur det går det till att bli doktorand vid Karolinska Institutet.

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Frågor om doktorandplatsen kan ställas till kontaktpersonen i annonsen.

Det finns några grupper som finner andra vägar in i forskarutbildning, t.ex. om man får möjligheten att genomföra ett doktorandprojekt inom ramen för en annan tjänst (t.ex. som läkare på sjukhuset). Dessa projekt är undantagna från kravet på utannonsering.

Läs mer om antagningsprocessen.

Inom ramen för ett antal internationella samarbetsavtal är det möjligt att helt eller delvis finansieras genom externa stipendier.

Oavsett ingång så har KI som mål att rekrytera de bästa doktoranderna. Det innebär att även om du har etablerat en egen kontakt med en forskargrupp så är det prefekten som beslutar om antagning till forskarutbildning.

KV
Innehållsgranskare:
2024-04-30