Examen – frågor och svar

Här finns svaren på de mest förekommande frågorna om examen på grundnivå och avancerad nivå.

Innan du ansöker

 

Varför ska jag ta ut min examen och hur gör jag? 

Examensbeviset visar vilken examen som du har avlagt vid Karolinska institutet. Det är en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete. 

Du måste själv ansöka om att få ditt examensbevis:

 https://utbildning.ki.se/examen-grundniva-och-avancerad-niva

Examina på forskarnivå: 

https://utbildning.ki.se/examina-pa-forskarniva

 

Kan jag skicka in ansökan innan jag är klar med sista kursen?

Du ansöker om examen när alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda. Det innebär att kurserna har fått betyg på hel kurs inlagt i Ladok. I Ladok för studenter under fliken ”Min utbildning” ser du vilka av dina kurser som är slutförda under rubriken "Avklarade".

 

Vad innehåller ett examensbevis och vad är Diploma Supplement?

I ditt examensbevis framgår examensbenämningen (till exempel sjuksköterskeexamen eller medicine kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad) och de kurser som ingår i din examen. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska) och kostnadsfritt.

När du får ett examensbevis utfärdat av ett statligt universitet eller högskola får du samtidigt utan kostnad två engelskspråkiga bilagor. Den ena är ett så kallat Diploma Supplement (DS) som kortfattat beskriver utbildningen. Det ersätter inte examensbeviset utan är just en bilaga till det. Den andra bilagan beskriver det svenska högskolesystemet. Dessa två bilagor ska tillsammans underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands.

 

Hur dateras mitt examensbevis?

Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

 

Ska jag skicka in något mer när jag ansöker om examen?

Du behöver inte bifoga några dokument till din examensansökan. Om vi behöver vidimerade kopior från dig kommer vi att kontakta dig när ansökan kommit in och vi har påbörjat handläggningen av din ansökan.

 

Hur gör jag för att få ett kursbevis?

Kursbevis utfärdas av institutionen där du läst din kurs. Du kan inte se några uppgifter om examen på ett kursbevis. Du behöver inte bifoga kursbevis när du ansöker om examen.

 

Ska jag skicka in något mer när jag ansöker om examen?

Du behöver inte bifoga några dokument till din examensansökan. Om vi behöver vidimerade kopior från dig kommer vi att kontakta dig när ansökan kommit in och vi har påbörjat handläggningen av din ansökan.

 

Efter att du skickat din in ansökan

 

Hur vet jag att min ansökan har kommit in och behandlas?

När du har skickat in din ansökan och är inloggad i Ladok för studenter kan du klicka på fliken "Examen och bevis" för att se att ansökan har kommit in. Din ansökan finns under rubriken "Ärenden" och där syns även ansökans ärendenummer. Senare kan du också se att ansökan behandlas och när ärendet är avslutat. Under utfärdade bevis så kan du se om examen utfärdats.

 

Hur kan jag lägga till information eller ändra min ansökan?

Om du skickat in din examensansökan och i efterhand vill komplettera med mer information eller ändra i din ansökan så meddelar du oss på examen@ki.se. Den som handlägger din examen kommer att få ditt meddelande. Eftersom din ansökan redan är under handläggning ska du inte skicka in en ny examensansökan om du bara vill lägga till information.

 

Hur skickas mitt examensbevis?

Examensbeviset kommer att skickas per post till din folkbokföringsadress om du inte uppgett någon annan adress. Det är därför viktigt att du kontroller dina kontaktuppgifter i Ladok för studenter. Du hittar dessa under ”Mina uppgifter”. Kontrollera även din e-postadress då det är den vi använder om vi behöver kontakta dig. Observera att det tar några dagar för examensbeviset att komma fram till dig efter att det markerats som utfärdat i Ladok för studenter.

 

Hur lång tid tar det innan jag får min examen?

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar och på hur omfattande ditt ärende är. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas. Normal handläggningstid är inom 14 dagar, men du får ofta ett beslut snabbare än så. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen. Under sommaren kan handläggningstiden bli längre för icke prioriterade examina.

 

När du har fått din examen

 

Jag har förlorat mitt examensbevis eller jag behöver en kopia på det?

Du kan få en vidimerad kopia på ditt redan utfärdade examensbevis om du kontaktar arkivet@ki.se. Uppge namn och personnummer, kontaktuppgifter och vilken examen det gäller.

 

Jag behöver styrka att jag har examen – hur gör jag?

Om du behöver en kopia som är vidimerad av Karolinska Institutet kontaktar du arkivet@ki.se. Uppge namn och personnummer, kontaktuppgifter och vilken examen det gäller.

Dela information om din examen (verifiering)

När din examen har blivit utfärdad har du möjlighet att dela information om examen med valfri mottagare, t.ex. en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter, välja fliken "Examen och bevis" och klicka på "Dela bevis". Där kan du hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår. Observera att knappen "Dela bevis" inte syns förrän din examen har blivit utfärdad.

 

Hur får jag min legitimation? 

Innan du skickar in en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen måste du ansöka om din yrkesexamen vid Karolinska Institutet. Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården gör du hos Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/

 

Jag vill ha min examen översatt - hur gör jag?

Från och med den 1 december 2001 utfärdas alla examensbevis på både svenska och engelska. Om du har ett examensbevis som är daterat tidigare eller vill översätta din examen till ett annat språk måste du vända till en auktoriserad översättare. I ett resultatintyg (studieintyg) på engelska framgår oftast de engelska namnen på de kurser du har med i din examen. Kan du inte själv ta ut ett intyg från Ladok för studenter, så kan du mejla UFS-systemforvaltning@ki.se och beställa ett studieintyg på engelska.

 

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt personnummer eller namn?

Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Du kan alltså inte få ett nytt examensbevis om du bara har ändrat för- eller efternamn. Om du har bytt svenskt personnummer t.ex. med anledning av att du har fått ändrat könstillhörighet, kontakta oss på examen@ki.se för information om hur du går vidare.

 

Vem legaliserar eller utfärdar apostille för mitt examensbevis?

  • Legalisering  Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att visa upp det för en utländsk myndighet kontaktar du Utrikesdepartementet (UD). En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också godkännas av den utländska ambassad i Stockholm som företräder det land där handlingen ska användas.
  • Apostille  Om du ska visa upp examensbeviset för ett land som har anslutit sig till Apostillekonventionen, kan du få apostille utfärdat av Notarius Publicus. En apostille-stämpel intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta.

    Apostille innebär att du inte behöver få examensbeviset legaliserat av UD och att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen. Läs mer på: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/

 

 

MT
Innehållsgranskare:
Maryam Tasdigh
2022-06-01