Examen – frågor och svar

Här finns svaren på de mest förekommande frågorna om examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Innan du ansöker

Examensbeviset visar vilken examen som du har avlagt vid Karolinska institutet. Det är en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete.

Du måste själv ansöka om att få ditt examensbevis. Läs mer under Ansök om examen.

Du behöver inte bifoga några dokument till din ansökan om examen. Om vi behöver vidimerade kopior från dig kommer vi att kontakta dig när ansökan inkommit och vi har påbörjat handläggningen av din ansökan.

Du ansöker om examen när alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda. Det innebär att kurserna ska ha fått betyg på hel kurs i Ladok. I Ladok för studenter, under fliken ”Min utbildning”, ser du vilka kurser som är slutförda under rubriken "Avklarade".

Kursbevis utfärdas av institutionen där du läst din kurs. Du kan inte se några uppgifter om examen på ett kursbevis. Du behöver inte bifoga kursbevis när du ansöker om examen.

Nej, examensbeviset utfärdas utan kostnad.

Du kan ta ut examen med tillfälligt personnummer, men du kan inte senare få ett nytt examensbevis med svenskt personnummer. Har du redan ett svenskt personnummer ska du se till att det är registrerat i Ladok för studenter innan du ansöker om examen.

Om du inte längre kan logga in i Ladok för studenter/ditt studentkonto på KI har gått ut, kontakta examen@ki.se för hjälp med att registrera en examensansökan.

När du skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan och är inloggad i Ladok för studenter kan du klicka på fliken "Examen och bevis" för att se att ansökan har kommit in. Din ansökan finns under rubriken "Ärenden" och där syns även ansökans ärendenummer. När din ansökan behandlas kommer ärendets status ändras till "Behandlas".

Om du skickat in din ansökan och i efterhand vill komplettera med mer information eller ändra i din ansökan kan du kontakta oss på examen@ki.se. Ange dina personuppgifter eller din ansökans ärendenummer. Den som handlägger din ansökan om examen kommer att få ditt meddelande och kontakta dig. Du ska inte skicka in en ny ansökan om examen om du bara vill lägga till information.

Du kommer att aviseras via den e-post du har lagt in under dina uppgifter när din examen är utfärdad och ditt ärende är färdigbehandlat. 

Du får omedelbar tillgång till din utfärdade digitala examen i Ladok. Du kommer att aviseras via den e-post du har lagt in under dina uppgifter. Du kan därefter ladda ner din digitala examen som PDF-fil. 

Du hittar din utfärdade digitala examen genom att klicka i menyn och välja "Examen och bevis". Under rubriken "Utfärdade bevis" visas dina utfärdade examina.

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar och på hur omfattande ditt ärende är. Handläggningstiden är normalt 2 veckor. Vid högsäsong i januari och juni är handläggningstiden något längre. Handläggningstiden kan bli längre om det finns tillgodoräknande eller andra faktorer som bidrar till en förlängd handläggningstid. Om vi har frågor om din ansökan kommer vi att kontakta dig från examen@ki.se. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen.

Ladok hämtar personuppgifter från folkbokföringen (Skatteverket). Dessa uppgifter i Ladok anges i examensbeviset och dessa kan inte ändras i efterhand. Är tilltalsnamn markerat i folkbokföringen finns endast tilltalsnamnet i Ladok. Det innebär att om du vill att alla dina förnamn ska stå med i examensbeviset behöver du skriva en kommentar om detta i din ansökan eller mejla examen@ki.se i samband med din ansökan då vi inte ändrar detta när ditt examensbevis väl är utfärdat. Kontrollera därför när du ansöker hur ditt för och efternamn visas i Ladok.

Frågor om examensbeviset

Från och med 1 april 2024 utfärdar Karolinska institutet digitala examensbevis. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. 

I ditt examensbevis framgår examensbenämningen (till exempel Sjuksköterskeexamen eller Medicine kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad) och de kurser som ingår i din examen. Examensbeviset är tvåspråkigt (på svenska och engelska).

När du får ett examensbevis utfärdat av ett statligt universitet eller högskola får du samtidigt utan kostnad en engelskspråkig bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS) som kortfattat beskriver utbildningen och som beskriver det svenska högskolesystemet. Bilagan ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands. Det ersätter inte examensbeviset utan är just en bilaga till det.

Examensbeviset dateras med det datum då examen har utfärdas. Datum för utfärdande är inte när du skickar in din ansökan eller när du har avslutat din sista kurs inom t.ex. ett program. På examensbevisets första sida anges datum för avslutade studier, dvs datum då du har avslutat din sista kurs som ska ingå i din examen.

Examensbeviset är tvåspråkigt vilket innebär att det utfärdas både på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett så kallat Diploma Supplement (DS) som kortfattat beskriver utbildningen och som beskriver det svenska högskolesystemet. Bilagan ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands. Det ersätter inte examensbeviset utan är just en bilaga till det.

Om du behöver ett separat engelskt dokument över dina studier vid Karolinska institutet kan du beställa ett Ladokintyg på engelska eller själv skriva ut ett från Ladok.

Digital examen

Du hämtar ditt examensbevis direkt i Ladok. Du hittar det på sidan "Examen och bevis" genom att klicka in på din examen. Där ser du dels vad examen innehåller men får också upp ett val för att hämta beviset som en PDF-fil.

Ja, du kan hämta examensbeviset hur många gånger som helst.

När din digitala examen utfärdas genereras en e-stämplad PDF. E-stämpeln i din digitala examen visar vem som har utfärdat din examen och är lätt att dela och verifiera.

Från och med 1 april 2024 utfärdar Karolinska institutet endast digitala examensbevis, vilket innebär att inga examensbevis längre utfärdas på papper. Detta innebär en snabbare, lättare och säkrare hantering både för studenter, medarbetare, och externa parter som behöver tillgång till examensbeviset. Det digitala examensbeviset består av en PDF-fil med en e-stämpel. E-stämpeln styrker att det är ett äkta dokument, och fungerar enbart om beviset öppnas och läses digitalt.

När du har fått din examen

Du kan få en vidimerad kopia på ditt redan utfärdade examensbevis om du kontaktar arkivet@ki.se. Uppge fullständigt namn, personnummer, vilken examen det gäller och datum för utfärdande. Ange även dina kontaktuppgifter.

Examensbevis utfärdade från och med 1 april 2024 laddas ner direkt från Ladok för studenter/alumner. Notera att du inte ska ansöka om ett nytt examensbevis för en examen som redan har utfärdats.

När din examen har blivit utfärdad har du möjlighet att dela information om examen med valfri mottagare, till exempel en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter/alumner där du hämtar en kontrollkod som du kan dela med valfri mottagare. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår. Koden är giltig i 6 månader och kan användas flera gånger till flera mottagare.

Du delar din examen genom att:

  • Logga in i Ladok för studenter/alumner
  • Klicka på ”Examen och bevis” i menyn
  • Välj ”Dela bevis”
  • Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Läs mer om delning av examen på Ladok.se

Innan du skickar in en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen måste du ansöka om din yrkesexamen vid Karolinska Institutet. Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården gör du hos Socialstyrelsen.

Från och med den 1 december 2001 utfärdas alla examensbevis på både svenska och engelska. Om du har ett examensbevis som är daterat tidigare eller vill översätta din examen till ett annat språk måste du vända till en auktoriserad översättare. I ett resultatintyg (studieintyg) på engelska framgår oftast de engelska namnen på de kurser du har med i din examen. Kan du inte själv ta ut ett intyg från Ladok för studenter, så kan du mejla UFS-systemforvaltning@ki.se och beställa ett studieintyg på engelska.

Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Du kan alltså inte få ett nytt examensbevis om du bara har ändrat för- eller efternamn. Om du har bytt svenskt personnummer t.ex. med anledning av att du har fått ändrat könstillhörighet, kontakta oss på examen@ki.se för information om hur du går vidare.

Ja, kontakta examen@ki.se så hjälper vi dig.

  • Legalisering  Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att visa upp det för en utländsk myndighet kontaktar du Utrikesdepartementet (UD). En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också godkännas av den utländska ambassad i Stockholm som företräder det land där handlingen ska användas.
  • Apostille  Om du ska visa upp examensbeviset för ett land som har anslutit sig till Apostillekonventionen, kan du få apostille utfärdat av Notarius Publicus. En apostille-stämpel intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta.

    Apostille innebär att du inte behöver få examensbeviset legaliserat av UD och att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen. Läs mer på: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/

Examenshögtider och alumninätverk

Karolinska Institutet ordnar examensceremonier för de studenter som avslutat sin grundutbildning eller sitt globala masterprogram vid KI, samt promotionshögtider för nyblivna doktorer. Läs mer på Akademiska högtider.

Du som alumn är viktig för oss och vi hoppas att du vill hålla kontakten med KI genom vårt alumninätverk, med över 19 000 alumner runt om världen. Varmt välkommen till KI Alumni!

DJ
Innehållsgranskare:
2024-03-20