Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket

Information om kurspaketet

Kurspaketet Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab består av två fristående mångdisciplinära projektkurser. Här kan du välja att enbart läsa 7,5 hp fristående i period 1 eller period 2. Alternativt kan du läsa 15 hp genom att läsa hela paketet, det vill säga period 1 samt period 2. Varje period utgör en mångdisciplinär projektkurs baserad på utmaningsdriven innovation.

Ingående kurser

Du lär dig om- och att tillämpa Design Thinking för att utveckla lösningar och innovationer till en given samhällsutmaning från en extern uppdragsgivare inom Region Stockholm eller Stockholms Stad. Du arbetar i team med studenter från olika universitet, discipliner och bakgrunder för att förstå, definiera, identifiera, prototypa och testa sina innovativa samhällslösningar.

Kursen innehåller praktiska exempel på, och verktyg för tillämpning av designredskap, innovationskunskap samt teamsamverkan till nytta i såväl framtida yrkesutövning som fortsatta akademiska studier. Du skapar lösningar som potentiellt kan driva samhällsutvecklingen mot mer nytänkande, hållbara tillvägagångssätt inom hälso- och sjukvård, skola-omsorg, bygg- och drift samt annan typ av samhällsplanering. Läs mer om OpenLab.

Hösten 2020

Studieperiod 1: 2020-08-31 till 2020-11-08
Studieperiod 2: 2020-11-09 till 2021-01-07
Studieort: Stockholm
Undervisningstid på dagtid, halvfart 50%
Undervisningsspråk: Engelska
Utbildningsplan period 1
Utbildningsplan period 2

Våren 2021

Studieperiod 1: 2021-01-18 till 2021-03-21
Studieperiod 2: 2021-03-22 till 2021-06-06
Studieort: Stockholm
Undervisningstid på dagtid, halvfart 50%
Undervisningsspråk: Engelska
Utbildningsplan period 1
Utbildningsplan period 2

Behörighetskrav

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Anmälan

Anmälan till kurspaketet görs via antagning.se. Observera att antagningen görs till ett kurspaket bestående av två fristående kurser, 7,5 hp vardera, totalt 15 hp som räknas till takstrykningsnivån om 45 hp.