Skip to main content

KI-kort för studenter

KI-kortet är ett personligt passerkort för access till salar och byggnader på KI:s campus. Kortet fungerar även som lånekort och utskriftskort.

Från 1 april 2019 hanteras studenternas KI-kort/passerkort via UF/Fastighetsavdelningen/Miljö- och Säkerhetsenheten. Hanteringen låg tidigare hos Universitetsbiblioteket.

Efter att du har aktiverat ditt studentkonto kan du ansöka om ett KI-kort. Genom att du har aktiverat ditt studentkonto har du också godkänt KIB:s låneregler.

Obs! Passerkortsfunktionen (lokalaccessen) på kortet  börjar gälla först vid kursstart.

KI-kort för studenter har en "grundaccess" som gäller för studentytor/grupprum mellan kl. 07:00 - 22:00. Övriga accesser styrs med automatik beroende på vilken kurs som avses.

OBS! P.g.a. tekniskt fel mellan Ladok och IDAC, tappar vissa studenter behörighet till vissa specifika utrymmen. Felet bör vara åtgärdat under v.41. Ingen felanmälan krävs för att få felet åtgärdat. Avser både Solna och Flemingsberg.  

Rutin för korthantering i Solna 

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Berzelius väg 3 i entréplanet (in till vänster) och följ instruktionen på skärmen.

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut i i receptionen i Aula Medica nästkommande vardag, mellan kl. 09:00 - 16:00. Aula Medica ligger på Nobels väg 6.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation.

OBS! Den 2:a oktober ligger all korthantering nere i Solna men beräknas åter vara i gång den 3:e från kl. 14:00.

Rutin för korthantering i Flemingsberg 

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Alfred Nobels allé 8 i entréplanet (in till vänster) och följ instruktionen på skärmen.

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut på kortadministrationen på Alfred Nobels allé 10 plan 4, nästkommande vardag.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation. Tider för kortutlämning:

  • måndag: kl. 14:30 - 15:30
  • tisdag: kl. 14:30 - 15:30
  • onsdag: kl. 09:00 - 10:00
  • torsdag: 09:00 - 10:00
  • fredag: 14:00 - 15:00

Borttappat KI-kort

Vid borttappat KI-kort behöver nytt fotografi ej tas, du vänder dig till respektive campus kortutlämningsställe och får hjälp att skriva ut ett nytt. Ditt foto finns lagrat.

OBS! Fler än 2 kort per termin kommer att belastas med en administrativ avgift.

Anmäl borttappade kort till sakerhetsenheten@ki.se eller till våra väktare på campus, som nås på telefonnummer:

Campus Solna: 08-524 864 29
Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Kontakt

Vid eventuella fel:

Gör en felanmälan till sakerhetsenheten@ki.se (felanmälan gäller för fel på automaten, inloggningsproblem eller problem med access till lokaler)