KI-kort för studenter

KI-kortet är ett personligt passerkort för access till salar och byggnader på KI:s campus. Kortet fungerar även som lånekort och utskriftskort. Efter att du har aktiverat ditt studentkonto kan du skaffa ditt KI-kort.

Obs! Passerkortsfunktionen (lokalaccessen) på kortet börjar gälla först vid din kursstart.

KI-kort för studenter har en "grundaccess" som gäller för studentytor/grupprum mellan kl. 07.00 - 22.00. Övriga accesser styrs med automatik beroende på vilken kurs som avses.

Studenters KI-kort/passerkort hanteras av UF/Fastighetsavdelningen/Miljö- och Säkerhetsenheten. Genom att aktivera ditt studentkonto godkänner du kontraktet för KI-kortet.

Rutin för korthantering i Solna 

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Berzelius väg 3 i entréplanet (in till vänster) och följ instruktionen på skärmen. Fotostationen är tillgänglig vardagar kl. 07:30 - 17:00. 

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut samma dag i receptionen i Aula Medica, vardagar mellan kl. 08:00 - 15:00. Aula Medica ligger på Nobels väg 6.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation. OBS! Det går bara att hämta ut sitt KI-kort på det campus som fotografiet är taget på.

Rutin för korthantering i Flemingsberg 

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Alfred Nobels allé 10 i entréplanet, i eget rum. Följ instruktionen på skärmen. Fotostationen är tillgänglig vardagar kl. 07:30 - 17:15.

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut på kortadministrationen på Alfred Nobels allé 10 plan 4, måndagar mellan kl. 14:30 - 15:30. Övrig tid kontaktas Torgny Norén.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation. OBS! Det går bara att hämta ut sitt KI-kort på det campus som fotografiet är taget på. 

Byte av PIN-kod 

För att byta PIN-kod på sitt KI-kort krävs anslutning till KI:s nätverk (Eduroam, KI-guest). Logga därefter in på Kipas.ki.se med ditt KI-ID och lösenord. Efter inloggning finns val att ändra PIN-kod.

Borttappat KI-kort

Vid borttappat KI-kort behöver nytt fotografi ej tas, du vänder dig till respektive campus kortutlämningsställe och får hjälp att skriva ut ett nytt. Ditt foto finns lagrat.

OBS! Fler än 2 kort per termin kommer att belastas med en administrativ avgift.

Anmäl borttappade kort till sakerhetsenheten@ki.se eller till våra väktare på campus, som nås på telefonnummer:

Campus Solna: 08-524 864 29
Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Kontakt

Vid eventuella fel:

Gör en felanmälan till sakerhetsenheten@ki.se (felanmälan gäller för fel på automaten, inloggningsproblem eller problem med access till lokaler)