Skip to main content

KI-kort för studenter

KI-kortet är ett personligt passerkort för access till salar och byggnader på KI:s campus. Kortet fungerar även som lånekort och utskriftskort.

Från 1 april 2019 hanteras studenternas KI-kort/passerkort via UF/Fastighetsavdelningen/Miljö- och Säkerhetsenheten. Hanteringen låg tidigare hos Universitetsbiblioteket.

Efter att du har aktiverat ditt studentkonto kan du ansöka om ett KI-kort. Genom att du har aktiverat ditt studentkonto har du också godkänt KIB:s låneregler.

Obs! Passerkortsfunktionen (lokalaccessen) på kortet  börjar gälla först vid kursstart.

KI-kort för studenter har en "grundaccess" som gäller för studentytor/grupprum mellan kl. 07:00 - 22:00. Övriga accesser styrs med automatik beroende på vilken kurs som avses.

Inför terminsstart 2019

Från den 26 augusti till den 6 september gäller följande rutin när det gäller KI-kort för nya studenter:

Solna

 • Fotografering i ordinarie självbetjäningsautomat på Berzelius väg 3 i entréplanet. 
 • När kortet är lagrat hämtas det nya KI-kort ut i anslutning till självbetjäningsautomaten, nästkommande vardag mellan kl. 09:00 - 16:00. Utlämningsplatsen kommer att märkas ut.
 • Det går bara att hämta ut KI-kort på samma Campus som fotografiet är taget på.
 • KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation.

Flemingsberg

 • Fotografering i ordinarie självbetjäningsautomat på Alfred Nobels allé 8 i entréplanet. 
 • När kortet är lagrat hämtas det nya KI-kort ut i anslutning till självbetjäningsautomaten, nästkommande vardag mellan kl. 09:00 - 16:00. Utlämningsplatsen kommer att märkas ut.
 • Det går bara att hämta ut KI-kort på samma Campus som fotografiet är taget på.
 • KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation.

Rutin för korthantering i Solna (övrig tid)

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Berzelius väg 3 i entréplanet (in till vänster) och följ instruktionen på skärmen.

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut i i receptionen i Aula Medica nästkommande vardag, mellan kl. 09:00 - 16:00. Aula Medica ligger på Nobels väg 6.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation.

Rutin för korthantering i Flemingsberg (övrig tid)

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Alfred Nobels allé 8 i entréplanet (in till vänster) och följ instruktionen på skärmen.

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut på kortadministrationen på Alfred Nobels allé 10 plan 4, nästkommande vardag.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation. Tider för kortutlämning:

 • måndag: kl. 14:30 - 15:30
 • tisdag: kl. 14:30 - 15:30
 • onsdag: kl. 09:00 - 10:00
 • torsdag: 09:00 - 10:00
 • fredag: 14:00 - 15:00

Borttappat KI-kort

Vid borttappat KI-kort behöver nytt fotografi ej tas, du vänder dig till respektive campus kortutlämningsställe och får hjälp att skriva ut ett nytt. Ditt foto finns lagrat.

OBS! Fler än 2 kort per termin kommer att belastas med en administrativ avgift.

Anmäl borttappade kort till sakerhetsenheten@ki.se eller till våra väktare på campus, som nås på telefonnummer:

Campus Solna: 08-524 864 29
Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Kontakt

Vid eventuella fel:

Gör en felanmälan till sakerhetsenheten@ki.se (felanmälan gäller för fel på automaten, inloggningsproblem eller problem med access till lokaler)