Passerkort/KI-kort för studenter

KI-kortet är ett personligt passerkort för access till salar och byggnader på KI:s campus. Kortet fungerar även som lånekort och utskriftskort. Efter att du har aktiverat ditt studentkonto kan du skaffa ditt KI-kort.

Obs! Passerkortsfunktionen (lokalaccessen) på kortet börjar gälla först vid din kursstart.

KI-kort för studenter har en "grundaccess" som gäller för studentytor/grupprum mellan kl. 07.00-22.00. Övriga accesser styrs med automatik beroende på vilken kurs som avses.

Studenters KI-kort/passerkort hanteras av GVS/Fastighetsavdelningen/Säkerhetsenheten. Genom att aktivera ditt studentkonto godkänner du kontraktet för KI-kortet.

Rutin i Solna 

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Berzelius väg 3 i entréplanet (in till vänster) och följ instruktionen på skärmen. Fotostationen är tillgänglig vardagar kl. 07:30-17:00. 

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut samma dag i receptionen i Aula Medica. Receptionen har öppet vardagar mellan kl. 08:00-17:00 och lunchstängt kl.12:00-12:45. Aula Medica ligger på Nobels väg 6. 

Under v. 34 – 36 samt måndag v.37 är receptionen bemannad med extra personal mellan kl. 9:00 – 15:00 för snabbare service. Vi rekommenderar er därför att hämta ut era KI-kort under dessa tider. 

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation. Du behöver även uppge ditt KI-ID, som skickas ut till alla studenter i början av augusti. Ex. på KI-ID: evaolsh21 (Eva Olsson, hösttermin 2021)

OBS! Det går bara att hämta ut sitt KI-kort på det campus som fotografiet är taget på.

Tänk på att undvika köbildning - det går fint att hämta ut sitt KI-kort vid ett senare tillfälle.

Rutin i Flemingsberg 

För beställning av KI-kort, gå till självbetjäningsautomaten för fotografering som står på Alfred Nobels allé 10 i entréplanet, i eget rum. Följ instruktionen på skärmen. Fotostationen är tillgänglig vardagar kl. 07:30-17:15.

När ditt foto är lagrat finns ditt KI-kort att hämta ut tidigast dagen efter, på kortadministrationen på Alfred Nobels allé 10 plan 4, vardagar mellan kl. 09-11 och kl. 13-15.

KI-kortet lämnas ut mot uppvisande av giltig legitimation.

OBS! Det går bara att hämta ut sitt KI-kort på det campus som fotografiet är taget på. 

Tänkt på att undvika köbildning - det går fint att hämta ut sitt KI-kort vid ett senare tillfälle.

Övrig tid kontaktas Torgny Norén.

Byte av PIN-kod 

För att byta PIN-kod på sitt KI-kort krävs anslutning till KI:s nätverk (Eduroam). Logga därefter in på Kipas.ki.se med ditt KI-ID och lösenord. Efter inloggning finns val att ändra PIN-kod.

Borttappat passerkort/KI-kort

Vid borttappat KI-kort behöver nytt fotografi ej tas, du vänder dig till respektive campus kortutlämningsställe och får hjälp att skriva ut ett nytt. Ditt foto finns lagrat.

OBS! Fler än 2 kort per termin kommer att belastas med en administrativ avgift.

Anmäl borttappade kort till sakerhetsenheten@ki.se eller till våra väktare på campus, som nås på telefonnummer:

Campus Solna: 08-524 864 29
Campus Flemingsberg: 08-524 860 60

Kontakt

Vid eventuella fel:

Gör en felanmälan till sakerhetsenheten@ki.se (felanmälan gäller för fel på automaten, inloggningsproblem eller problem med access till lokaler)

TN
Innehållsgranskare:
Studentkommuni…
2024-06-19