Kontrakt för KI-kort

KI-kortet är ett personligt passerkort för åtkomst till salar och byggnader på KI:s campus. Det gäller också som lånekort och utskriftskort på Universitetsbiblioteket.

Här hittar du all information om hur du skaffar KI-kortet.

Regler och villkor

  • KI-kortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas.
  • Innehavaren av kortet förbinder sig att följa ovan accepterade regler och ansvarar för användandet av kortet.
  • Förlorat kort anmäls omgående till Säkerhetsenheten via sakerhetsenheten@ki.se
  • Vid vistelse i KI:s lokaler har tjänstgörande väktare rätt att kontrollera ditt kort och din identitet.
  • Detta avtal är giltigt tillsvidare och gäller för detta kort samt eventuellt ersättningskort.
  • Kortet skall återlämnas till KI efter avslutad utbildning och vid studieuppehåll.
  • Missbruk av KI-kortet kan leda till inaktivering av kortet för resten av utbildningstiden.

Villkor för tillgång till datorsalar och gym

  • Jag förbinder mig att ta del av och följa det avtal som upprättats för användandet av KI:s nätverk och IT-resurser, se regler och riktlinjer för datoranvändning.
  • Det är ej tillåtet att släppa in någon utomstående.
  • Förtäring av mat och dryck är ej tillåten.

Användning av fotografi i studiesammanhang (endast för internt bruk inom KI)

Med studiesammanhang avses t.ex. kursexpeditionernas upprättande av fotokataloger och registerkort över de studerande.

CR
Innehållsgranskare:
Studentkommuni…
2023-09-21