Kunskapsprov för optiker

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för optiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för optiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer detaljer om provet.

Här kan läsa mer om Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Nästa provtillfälle

Del 1 - teoretiskt prov: 10 maj 2021. 

Del 2 - teoretiskt prov: 11 maj 2021.

Del 3 - praktiskt prov:  7 juni 2021.

Del 4 - praktiskt prov: 8 juni 2021.

Proven ges kl 9- 12.

En kallelse till provet skickas 3-4 veckor innan provet startar.

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. Vid godkänt resultat går du sedan vidare till ett praktiskt prov.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs här. 

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.