Kunskapsprov för optiker

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för optiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för optiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här kan du läsa mer detaljer om provet.

Här kan läsa mer om Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Nästa provtillfälle

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell under 2021.

Sista ansökningsdag Teoretiskt delprov 1 (Optometri) Teoretiskt delprov 2 (Kontaktlinser) Praktiskt delprov 3 (Optometri) Praktiskt delprov 4 (Kontaktlinser)
28 december 2020 28 januari 2021 29 januari 2021 8 februari 2021 9 februari 2021

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs här. 

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.