Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

OBSERVERA: Det finns även ett kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning klinisk fysiologi. Du ska välja den inriktning som du är utbildad inom. Du kan inte anmäla dig till båda proven.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska. Lägre ned på sidan hittar du de två senaste proven. Du hittar även bedömningskriterierna för proven. 

Mer information finns i ett informationshäfte som finns längst ner. Du hittar även ett häfte med Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Nästa provtillfälle

Ett prov kommer anordnas inom 4 månader efter du anmält dig.

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Anmälan och bekräftelse

Anmäl dig till kunskapsprovet för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Kallelse till provet skickas ca 3 veckor innan provet startar. Denna innehåller uppgifter om tider, platser och lokaler etc.

Observera: Ska du inte genomföra provet måste du avboka innan provet börjar, annars förlorar du ett provtillfälle. Avboka genom att maila till kunskapsprov@ki.se

Prioriteringsordning

Om antalet anmälda till provet överstiger antalet platser, tillämpas prioriteringsordning enligt Socialstyrelsens regler.

Läs mer om prioriteringsordningen vid kunskapsprov i pdf-dokumentet nedan. 

Kontakt

Om du har frågor kan du skicka ett mejl till kunskapsprov@ki.se.

Izabela Lewalski
2024-07-03