Kunskapsprov för optiker

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för optiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för optiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska. Längst ner kan du ladda ner ett häfte med mer detaljer om provet.

Du kan även ladda ner ett häfte med Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Tidigare kunskapsprov (utan svar) finns tillgängliga längst ned på sidan.

Nya regler 1 januari 2024 - kontaktlinsbehörighet

Från och med den 1 januari 2024 krävs det inte längre att du har kontaktlinsbehörighet för att jobba med och prova ut kontaktlinser. Det är nu arbetsgivaren som avgör om du har den kompetens. Det innebär att du som är utbildad utanför Sverige inte behöver ansöka om kontaktlinsbehörighet. 

För kunskapsprovet innebär det att du behöver bli godkänd på alla delar (generell optometri och kontaktologi) för att bli godkänd på provet.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. 

Nästa provtillfällen

Ett prov kommer anordnas inom 4 månader efter du anmält dig.

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen för att kunna delta i kunskapsprovet. Läs mer om detta på Socialstyrelsens webbplats . 

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Anmälan och bekräftelse

Anmäl dig här 

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. Vid godkänt resultat går du sedan vidare till ett praktiskt prov.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Observera: Ska du inte genomföra provet måste du avboka innan provet börjar, annars förlorar du ett provtillfälle. Avboka genom att maila till kunskapsprov@ki.se

Prioriteringsordning

Om antalet anmälda till provet överstiger antalet platser, tillämpas prioriteringsordning enligt Socialstyrelsens regler.

Läs mer om prioriteringsordningen vid kunskapsprov i pdf-dokumentet nedan. 

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Informationshäfte

Izabela Lewalski
2024-07-03