Kunskapsprov för optiker

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för optiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för optiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska. Längst ner kan du ladda ner ett häfte med mer detaljer om provet.

Du kan även ladda ner ett häfte med Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Tidigare kunskapsprov (utan svar) finns tillgängliga längst ned på sidan.

Nya regler 1 januari 2024 - Kontaktlinsbehörighet

Från och med den 1 januari 2024 krävs det inte längre att du har kontaktlinsbehörighet för att jobba med och prova ut kontaktlinser. Det är nu arbetsgivaren som avgör om du har den kompetens. Det innebär att du som är utbildad utanför Sverige inte behöver ansöka om kontaktlinsbehörighet. 

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. 

Vi kommer under 2024 därför erbjuda två provtillfällen för dig som redan har påbörjat provet mellan 2019 och 2023, där du har möjlighet att genomföra provet enligt tidigare upplägg - enbart del 1/del 3 och/eller del 2/del 4. Från september 2024 kommer de nya föreskrifterna att gälla även för dig.

För dig som aldrig gjort kunskapsprovet för optiker tidigare gäller det nya upplägget från och med januari 2024, där du behöver bli godkänd på alla delar i provet för att bli godkänd på kunskapsprovet.

Kommande provtillfällen

Provtillfälle 1 - mars 2024

Provtillfälle passerat

Extra provtillfälle – juni 2024

Enbart delprov 3 – praktiskt prov i generell optometri

Del 3: 10/6 2024 kl. 08.15–11.15.

Sista anmälningsdatum är 13 maj 2024.

Provtillfälle 2 - augusti 2024

Del 1: 15/8 2024 kl 9–13:30

Del 2: 16/8 2024 kl 9:00–13:30

Del 3: 29/8 2024, 8:30–11:30 

Del 4: 29/8 2024 kl 8:30–11:30

Sista anmälningsdatum är 1 juli 2024.

Anmälan och bekräftelse

Anmäl dig här för kunskapsprovet (del 3) i juni 2024. 

Anmäl dig här för kunskapsprovet i augusti 2024.

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. Vid godkänt resultat går du sedan vidare till ett praktiskt prov.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Observera: Ska du inte genomföra provet måste du avboka innan provet börjar, annars förlorar du ett provtillfälle. Avboka genom att maila till kunskapsprov@ki.se

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Izabela Lewalski
2024-06-10