Kursdeltagare berättar om Ledarskap och organisationsutveckling 2

Möt tidigare deltagare i uppdragsutbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 2 (30 hp).

Maria Thambert
Maria Thambert vid prisutdelningen av Karolinapriset 2023 för föredömligt ledarskap. Foto: N/A

Maria Thambert, omvårdnadschef, Nya Karolinska Universitetssjukhuset

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag var intresserad att utveckla min ledarskap till ett högre nivå. Jag hade länge sökt efter en utbildning med teoretiska metoder som grundade sig i forskning.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut, kursen passar alla chefer oavsett vilken nivå de befinner sig på i organisationen. Kursen var mycket intressant och lärorik för både nya och erfarna chefer.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Utbildningen har gett mig trygghet i mitt ledarskap. Den har även gett mig nya verktyg att leda verksamheten som grundar sig i aktuell forskning. Jag blev tilldelad Karolinapriset* 2023 i kategorin – ”föredömligt ledarskap” vilket  jag ser som en bekräftelse på att jag har använt kunskap som jag har fått i kursen. 

*Karolinapriset är Karolinska Universitetssjukhusets årliga pris för att uppmärksamma medarbetares föredömliga insatser i arbete.

Michelle Azorbo
2024-02-14