Ledarskap och organisationsutveckling 2, 30 hp

Karolinska Institutet erbjuder Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magister i medical management, en unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling. Den riktar sig till dig som har gått Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) eller motsvarande och som vill ha en magister i medical management.

Utbildningen är speciellt anpassad för dig som har chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och bedrivs på halvfart i nära samarbete med din organisation. Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka din förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Kursens syfte

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation. Syftet är också att deltagarna ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom ämnet medical management genom att planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie.

Kursens upplägg

Utbildningen omfattar två delkurser som kan läsas tillsammans eller var för sig:

  1. Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund 15 hp
  2. Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling 15 hp

I delkurs 1 ingår forskningsmetod som sedan fördjupas i form av uppsatsarbete i delkurs 2. Under uppsatsskrivandet ordnas metod- och handledningsseminarier i grupp. Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och workshops förekommer också.

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med deltagarens organisation på halvfart under ett års tid fördelat över totalt 10 kursveckor med egna studier däremellan.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personer med yrkes- eller kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning. Om du vid anmälningstillfället läser LOU 1 och ännu inte fått godkänt på kursen, kontakta susanna.sjunneryd@ki.se för mer information om din anmälan.

Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Sagt om utbildningen

Tid och plats

Planerad start under augusti 2024.

 

Pris

98 000kr exkl. moms.

 

Anmälan

Du anmäler dig till utbildningen genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdag är 22 december 2023.

Vi behöver även kopior på dokument som styrker din behörighet. Förbered, skannade kopior i färg av originalhandlingar av examensbevis, kursförteckning och tjänstgöringsintyg. Dessa ska laddas upp i anmälan.

Utbildningen genomförs under förutsättning att vi får tillräckligt med sökande. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Mer information

Profile image

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-12-22