Lärplattformen Canvas - för dig som är student

Canvas är KI:s lärplattform. Här hittar du länkar till information för dig som är student.

Gå direkt till Canvas (för dig som redan nu har en kurs i Canvas)

Instruktioner om hur du använder Canvas

Studentguiden om Canvas går igenom alla nödvändiga funktioner, och när det gäller handhavandefrågor hänvisar vi till denna guide.

Om du behöver hjälp

Om du har problem med:

Tillgång till Ping Pong-arkivet

På varje institution finns en person som har möjlighet att nå arkivet från den förra lärplattformen Ping Pong. Observera att material som är knutet till ditt personliga konto inte går att ta ut. Förteckning över användare som har tillgång till Ping Pong-arkivet