Logga in i Canvas/Log in to Canvas

Canvas är KI:s lärplattform./ Canvas is the learning platform at KI.

Student eller medarbetare/Student or staff

Logga in via länken om du är medarbetare, forskarstuderande, anknuten eller registrerad student på KI.

Log in through the link if you are staff member, research student, affiliated or registered student at KI.

Externa användare/External users

Använd inte Internet Explorer!/Please do not use Internet Explorer!

Informationssäkerhet/Information security

Innan du loggar in i Canvas, säkerställ att du är medveten om Karolinska Institutets riktlinjer gällande informationssäkerhet.

Before you log in to Canvas, make sure that you are aware of the guidelines regarding Information security from Karolinska Institutet.

Problem att logga in?/Unable to log in?

Testa webbläsaren/Check your web browser

Kontrollera gärna om din webbläsare fungerar med Canvas:

Please check if your web browser does work with Canvas:

Which browsers does Canvas support?

Studenter/Students

Besök Mitt studentkonto för mer information om inloggning, eller Medarbetarportalen för driftinformation.

Visit the page Student account for more information, or the Staff Portal in case of log in issues.

Medarbetare, forskarstuderande och anknutna/Staff, research students and affiliated

Besök Konton och lösenord för mer information eller Medarbetarportalen för driftinformation.

Visit the page Accounts and passwords for more information, or the Staff Portal in case of log in issues.

Canvas driftinformation/Operating information about Canvas

Statusrapporter Canvas

Status reports about Canvas

Ouriginal driftinformation/Operating information about Ouriginal

Statusrapporter Ouriginal

Status reports about Ouriginal

WD
Innehållsgranskare:
2024-05-20