Magisterutbildning i demensvård för läkare (60 hp, distans)

Magisterutbildningen i demensvård är utvecklad för dig som är läkare och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Den vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på din arbetsplats. Utbildningen ges helt på distans under 2 år.

Lunchwebbinar

Läkare och äldre patient
Foto: Getty Images

Om utbildningen

Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Utbildningen ges på engelska. 

Diplomering med H.M. Drottningen

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Efter godkänd utbildning erbjuds du, förutom intyg från KI, även Silviahemmets diplom. H.M. Drottningen delar ut diplomet och en speciellt framtagen pin vid en högtidlig diplomeringsceremoni

Vem är utbildningen för?

Detta är en praktiskt användbar utbildning för läkare som vill:

 • Utveckla din kompetens kring hjärnan och demens
 • Hantera ditt arbete med större djup och trygghet
 • Ha kunskap att möta patientens behov i tid
 • Bättre förstå samhällsaspekter kring demens
 • Öka patientens trygghet och arbeta patientsäkert

Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen. Du kan till exempel vara kliniskt ansvarig läkare för patienter med demensproblematik, primärvårdsläkare, geriatriker, psykiatriker eller neurolog.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska du ha utarbetat exempelvis behandlingsriktlinjer eller vårdplaner att ta med och använda i ditt dagliga arbete.

Kursansvarig

"Demenssjukdomar är exempel på åldersrelaterade tillstånd som ökar kraftigt i samhället. Sjukdomarna är komplicerade på många sätt i och med att man är sjuk under en lång tid. Dessutom kan de symptom man uppvisar variera under hela sjukdomstiden. Därför är det viktigt att känna igen sjukdomarna tidigt, att ha kunskap om hur de utvecklas och hur man kan hantera de olika komplikationer som kan uppstå."

Lars-Olof Wahlund, professor och examinator

Innehåll

De åtta delkurserna behandlar bland annat följande områden:

 • Hjärnans kognitiva och emotionella funktioner och förändringar med åldrandet.
 • Nervcellens uppbyggnad, funktioner och effekter av åldrandet.
 • Basala kunskaper om lindrig kognitiv störning, de olika demenssjukdomarna, konfusion, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
 • Utredning ur en medicinsk, social och funktionell aspekt av misstänkt demens.
 • Fortsatt handläggning i sjukdomsförloppet.
 • Intervention med läkemedel, rehab- och omvårdnadsinsatser.
 • Vård av personer med svår demenssjukdom, palliation.
 • Vård- och arbetsmodeller.
 • Olika organisationsformer för demensvård.

Tid och plats

Studierna bedrivs på distans via webben på halvfart under fyra terminer: höstterminen 2024 t.o.m. höstterminen 2026 med start 5 november 2024.

Kostnad

214 000 SEK exkl. moms. 

Ansök om utbildningsstipendium från Demensförbundet

Demensförbundet verkar för en professionell demensvård av hög kvalitet och gör det bland annat genom att stödja vidareutbildning för professioner som arbetar inom demensvården. Det finns nu möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium från Demensförbundet upp till halva utbildningskostnaden. Läs mer på Demensförbundets hemsida. 

Läs en intervju med Anna Barthelson, läkare på Minnesmottagningen i Ystad, som fick ett utbildningsstipendium. 

Behörighet

För att kunna gå utbildningen krävs läkarexamen samt att utbildningen finansieras av din arbetsgivare.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är personalutbildning som arbetsgivaren beställer. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning. 

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 september 2024.

Anmäl dig så här:

 1. Fyll i anmälningsformuläret och bifoga relevanta dokument.
 2. Din arbetsgivare får en e-post med en länk där han/hon måste bekräfta din anmälan för att den ska bli giltig.
 3. Om din läkarexamen är utfärdad utanför Sverige, följ de steg som finns angivna i guiden "Application Process" (se dokument längst ner på sidan).

Träffa våra deltagare

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information och personlig rådgivning.

Profile image

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare

Ylva Olsson

Projektledare

Deltagare och kursledare berättar mer: