Marianne jobbar som forskare

Att vara forskare är som att driva ett företag. Det är mina egna idéer som styr vad jag jobbar med på dagarna.

Marianne Farnebo, examen kandidatprogrammet biomedicin

Du har läst Kandidatprogrammet i biomedicin. Vad gör du idag?

– Jag arbetar som forskare med inriktning cancer på Karolinska Institutet CCK. Att vara forskare är som att driva ett företag. Det är mina egna idéer som styr vad jag jobbar med på dagarna. Jag har anställda och sprider även min forskning genom forskningsartiklar.

Visste du vad du ville jobba med när du började studera?

– Jag visste att jag var naturvetare och tyckte det var spännande med biologi och kroppen, men jag hade ingen långsiktig plan.

Hur kom det sig att du är där du är idag?

– Sista terminen skrev jag ett examensarbete i tumörbiologi och tyckte att området cancer var spännande. Jag började då fundera på att doktorera och sökte doktorandplats på CCK där jag jobbar idag. Jag doktorerade i fyra år och disputerade i leukemi och genetik. Jag jobbar alltså med att undersöka varför människor får cancer.

Vad driver dig?

– Jag vill göra nytta och känna att jag kan göra skillnad. Cancerforskning är ett område som är både spännande och läskigt.

Vad tänker du om ditt val av utbildning idag?

– Jag älskar det jag gör och jag är så glad att jag valde att gå utbildningen. Det här jobbet är som att lösa ett mysterium, samla ledtrådar och söka svar. Och att använda kunskapen till att bota cancer.

Mariannes bästa tips
Tänk själv, upptäck nytt, var kreativ och se möjligheter.

Om Marianne
Titel: Docent, gruppledare Cancer Centrum, Karolinska Insitutet CCK
Läste Kandidatprogrammet i biomedicin 1995, samma år som programmet startade

Forskare

Marianne Farnebo

Enhet:Farnebo

E-post:Marianne.Farnebo@ki.se

Viktiga egenskaper enligt Marianne

Du behöver:

  • Vara genuint intresserad av människokroppen.
  • Vara alert och uppmärksam, eftersom allt går ut på att leta efter saker.
  • Se samband och förstå. Det är lite som att lösa ett mordfall.
  • Inte ge upp
  • Kämparvilja.
  • Vara social. Se till att skapa nätverk.
  • Bra på att kommunicera, om du ska jobba som forskare måste du kunna nå ut med din forskning.
Studentkommuni…
2022-12-19