kandidatprogrammet biomedicin Foto: bildbank

Kandidat­programmet i biomedicin

Kandidatprogrammet i biomedicin

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine kandidatexamen med huvudområdet biomedicin  

Kandidatprogrammet i biomedicin på Karolinska Institutet är ett internationellt utbildningsprogram som ges på engelska.
 
Biomedicinare har bred kunskap om människans biologi och patologi och djup kännedom om bakomliggande molekylära mekanismer för våra folksjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar, infektionssjukdomar och neurologiska sjukdomar.

Beskrivning

Som biomedicinare jobbar du med att analysera och lösa medicinska problem med hjälp av den senaste kunskapen inom kemi och molekylärbiologi. Utbildningen ges i en aktiv forskningsmiljö och har en stark anknytning till aktuell biomedicinsk forskning. Eftersom biomedicin är ett internationellt ämnesområde uppmuntras du som student att läsa en del av programmet på ett av våra internationella partneruniversitet.
 
Utbildningen innehåller undervisning i både grundläggande naturvetenskapliga ämnesområden samt medicinskt och kliniskt orienterade kurser. Som student kommer du att göra laborationer och få träning i vetenskapliga metoder samt introduceras till basal och translationell forskning. Utbildningen sker på ett flertal av Karolinska Institutets institutioner.
 
Hela den sista terminen på programmet består av ett examensarbete. Som student väljer du själv ämnesområde inom det biomedicinska forskningsfältet för ditt examensarbete, som utförs antingen på en akademisk institution eller ett läkemedelsföretag i Sverige eller utomlands.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Kandidatprogrammet i biomedicin ger en gedigen bas för fortsatta studier på masternivå och är specifikt knutet till de internationella masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi vid Karolinska Institutet. Programmet förbereder för en karriär inom forskning, management, marknadsföring, kliniska prövningar eller information relaterat till det biomedicinska fältet, inom life-science industrin eller akademin.

Anmälan HT24

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
  • Anmälningskod: KI-D8000

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) samt Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D, Engelska 6.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska gymnasiala meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska gymnasiala meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice senast sista kompletteringsdag.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Bachelor's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Programstudierektor Jonas Sundbäck, jonas.sundback@ki.se, 08 524 867 68

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Marlene berättar om kandidatprogrammet i biomedicin

Titta in på biomedicinprogrammet

Varför ska jag utbilda mig till biomedicinare?