Skip to main content

Kandidatprogrammet i biomedicin

Kandidatprogrammet i biomedicin

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine kandidatexamen med huvudområdet biomedicin  

Kandidatprogrammet i biomedicin på Karolinska Institutet är ett internationellt utbildningsprogram som ges på engelska.
 
Biomedicinare har bred kunskap om människans biologi och patologi och djup kännedom om bakomliggande molekylära mekanismer för våra folksjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar, allergier och neurologiska sjukdomar.

Beskrivning

Utbildningen ges i en aktiv forskningsmiljö och har en stark anknytning till aktuell biomedicinsk forskning. Eftersom biomedicin är ett internationellt ämnesområde uppmuntras studenterna att läsa en del av programmet på ett av våra internationella partneruniversitet.
 
Utbildningen innehåller undervisning i både grundläggande naturvetenskapliga ämnesområden samt medicinskt och kliniskt orienterade kurser. Studenterna gör laborationer och får träning i vetenskapliga metoder samt introduceras till kliniskt inriktad forskning. Utbildningen sker både på prekliniska och kliniska institutioner på Karolinska Institutet.
 
Hela den sista terminen på programmet består av ett examensarbete. Studenterna väljer själva ämnesområde inom det biomedicinska forskningsfältet för sitt examensarbete, som utförs antingen på en akademisk institution eller ett läkemedelsföretag i Sverige eller utomlands.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Programmet ger en gedigen bas för fortsatta studier på masternivå och är specifikt knutet till de internationella masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi vid Karolinska Institutet. Programmet förbereder för en karriär inom forskning, kliniska prövningar, marknadsföring, management eller information relaterat till det biomedicinska fältet, inom akademin eller life science-industrin.

Anmälan HT19

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-D8000

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag från kravet på svenska) samt Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13 med undantag). Eller: Biologi B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13 med undantag). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska gymnasiala meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska gymnasiala meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice senast sista kompletteringsdag.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2019.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Bachelor's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
programstudierektor Jonas Sundbäck, jonas.sundback@ki.se, 08 524 867 68

Studera kandidatprogrammet i biomedicin

Varför ska jag utbilda mig till biomedicinare?

Titta in på biomedicinprogrammet

I arbetslivet